Nyhetsbrev nr 1, Januari 2014

Välkomna till Edviks Konstvänners tionde verksamhetsår och till vårsäsongen 2014. När detta skrivs första dagarna på det nya året känns det mera vårlikt än vad det borde vara vid en närmare titt i kalendern. Vi har haft jul- och nyårsfirande helt utan vinterlika förhållanden, vilket kanske glädjer några men till sorg för dom som vill åka skidor och skridskor. Inomhus i Edsvik Konsthall förbereds nu för ett nytt konstår – med värme och stor skaparkraft.

Först några inledande ord av vår ordförande Lars-Eric Holm

”När det gäller året 2013 i Edsvik Konsthall med över tjugotalet utställningar i två stora konsthallar och ytterligare några i Galleri Stallet, är mina personliga favoritutställningar INRE OCH YTTRE RYMDEN, (23 mar-14 apr), Curt Hamnes RETROSPEKTIV (4-19 maj), Wiggo Wallenskölds MÅLERI, där människan är det centrala motivet (24 aug-15 sep), Charlotte Sachs ”BÄR DET SJÄLVUPPLEVDAS PRÄGEL.” (16 nov-8 dec) och givetvis HÖSTSALONGEN 2013, som visades i båda konsthallarna. Tack vare kvalitetsauktioner får många konstvänner möjlighet att besöka spännande visningar och se konstverk som normalt inte visas för allmänheten. 2013 startade med de stora moderna auktionerna på Bukowskis och Stockholms auktionsverk och kvalitetsauktionen i Uppsala. Här visades upp några svenska favoriter för modernt måleri, som Einar Forseth ”Kärlekspar” (såld för 32 000 kr), Göran Adrian Nilssons ”Sjömannen” (såld för 344 000 kr), Einar Jolins ”Ung dam läsande konsttidskrift” (såld för 820 000) och Eric Hallströms ”Järnvägsbron- Tegelbacken” (såld för 1 389 000 kr). Vad gäller utropspriser på klassisk konst som t ex Anders Zorn-akvarellen ”Dalaröklippor II” med ett utropspris på 8 mkr blev slutpriset 11,25 mkr eller Ivan Augélis ”Stockholmsutsikt” med ett utropspris på 2 mkr och ett slutpris på 5,4 mkr. Stora pengar i omlopp, visst, men det går också att hitta konst av god kvalitet med mera begränsade budgetar – med utropspriser för 10-15 000 kronor. Det ska bli spännande att följa Edsvik Konsthall under konståret 2014.” Så långt Lars-Eric Holm.

Rapport från senaste styrelsemötet

Styrelsen hade sitt sista sammanträde för 2013 den 20 november på Duvslaget.
Noterades bland annat,
• Edsviks Konstvänner har 185 betalande medlemmar,
• Lena Löwenhielm i Inköpsgruppen för konst har inköpt verk för konstlotteriet till årsmötet. Återstår
3500 kronor för kompletterande inköp,
• tipsades om kulturarvskortet. Detta kort medger innehavaren rätt till minst 50 procent på entréavgift
till cirka 300 kultursevärdheter i Sverige. Kortet kan köpas på Stockholm Turistcenter, Vasagatan
14, på Kulturdirekt i Kulturhuset och Stockholms Infos center på Centralstationen samt i flera
turist-byråer landet runt. Priset är 150 kr. En folder till olika evenemang medföljer.
• årsmötet 2014 ska hållas i Edsvik Konsthall, tisdag den 25 mars. Särskild kallelse skickas senare.

Hallvärdsfrågor

Den traditionella hallvärdsbuffén för dem som tjänstgjort tillräckligt många gånger i Konsthallen arrangerades den 13 november. Totalt deltog 15 personer, varav nio kvalificerade hallvärdar.

Utflyktsgruppen

Första arrangemang med utflyktsgruppen blir torsdag 30 januari 2014 kl 17.30 på Postens huvudkontor, den s k Arken i Tomteboda. Anmälan görs som vanligt till utflyktsgruppens Kerstin Möller, på E-post kerstin.moller07@bredband.net eller på telefon 768 72 46 eller 0733-466 738 senast den 22 januari. Begränsning högst 15 personer! Först till kvarn…gäller. Vårens övriga utflykter är under planering.

Årsavgiften

Påminnelse om årsavgift 150 kronor för medlemmar, 100 kronor ungdom [under 25 år] Avgiften ska insättas på bankgirorkonto 5431-4026 med angivande av namn, postadress, telefonnummer och E-postadress om sådan finns.

Till sist

återger jag med accept det som medlemmen och konstvännen Herman Gyllenhaal fick publicerat i Dagens Nyheter på Namn och Nytt-sidan den 7 januari i år:
”Känslosam litterär hund
Romantiken”

VÄL MÖTT TILL ETT NYTT SPÄNNANDE KONSTÅR MED EDSVIKS KONSTVÄNNER

Lars G. Lindström
tf vice ordförande

E-post: ord-mening@swipnet.se