STUDIEBESÖK

Utflyktsgruppen rapporterar

Guidad visning av utställningen GLASSTRESS på Millesgården den 23 november 2022

Vi var 22 medlemmar som deltog i visningen ”Glasstress. Venetianskt glas idag” med Cecilia
Gottfridsson som guide. Gemensamt för dessa sammanlagt över hundra glasföremål (formgivna av
ett trettiotal konstnärer) är att de tillverkats av skickliga hantverkare i Berengo Studio – en av
många glashyttor på ön Murano utanför Venedig.
De flesta konstnärerna som bjudits in, har inte tidigare arbetet med glas som utgångsmaterial.
Mötena blir spännande och eggande! Konstnärerna har utmanat glaset och därigenom skapat
samtida konst, långt ifrån alla tankar om glasets nyttoaspekter.
Konstnärerna arbetar alla med samma material och tar upp en mängd olika politiska frågor som
miljö och klimat, rasism och jämställdhet.
Karen La Monte är en av konstnärerna som studerat det gjutna glaset och visar kvinnokroppen i en

Hälsningar från den jurybedömda  AkvarellSalongen i Väsby konsthall den 1 november 2022 

     

Ett 20-tal medlemmar kom till den visning som Anders Skarin, ordförande i Väsby Konsthalls Vänner, erbjudit oss. Årets akvarellsalong är den 23:e i ordningen men den första på konsthallens nya adress Hammarbyvägen 16 (Sigma Centrum). Det är 7:e året som akvarellsalongen äger rum på hösten, alltså är den numera en Höstsalong! Vi får se och uppleva en välhängd, kvalitativ, spännande utställning som lyser upp höstmörkret. TACK! 
Vid pennan
Kerstin Möller, Utflyktsgruppen

 

Studiebesök i Solna Kyrka och vandring till Lindhagens kulle 
Torsdagen den 13 oktober 2022

I strålande vackert höstväder samlades vi 24 medlemmar och välkomnades av vår ciceron fastighetschefen i Solna församling Göran Ridnert. 
Solna kyrka (se bild) uppfördes i slutet på 1100-talet och är en av landets åtta bevarade rundkyrkor. På den tiden  omsluten av vatten. Under de kommande tre århundradena fram till 1400-talets slut byggdes den om och fick nu i stort sett den utformning kyrkan har idag. Under medeltiden var Solna församling den största i Stockholmsområdet.1529-30 beslöt Gustav Vasa att Solna församling skulle ingå i Stockholms församling som ett annex. 

 

Under medeltiden var kyrkan täckt av kalkmålningar, varav många av den kände målaren och konsthantverkaren Albertus Pictor. De flesta målningarna är tyvärr utplånade och de resterande svåra att se. Bäst bevarade är de i vapenhuset (se bild) De beskriver en ung mans dödskamp, en strid mellan Gud och djävulen om hans själ, ett motiv som gick under benämningen – Ars Moriendi (konsten att dö) 

Inventarier från medeltid som påminner om den katolska tiden är två träskulpturer dels Solna kyrkas skyddshelgon S:t Martin till häst (se bild) den andra är jungfru Maria med Jesusbarnet. Rikskanslern och riksdrotsen Magnus Gabriel de la Gardie (1622-1686) kostade på kyrkan en renovering 1673-74 den fick då en tydlig barock prägel som präglar i hög grad stormaktstiden. Det som vittnar om detta är de huvudbaner och epitafier som finns i kyrkan som tillhört Abraham Momma adlad Reenstierna och dennes son Johan. Johan Bartold Hammerrich adlad Gyllencrona med flera. 

På 1700-talet tillkom de fyra ljuskronor av Johan Fahlgren som hänger över mittgånge och dopfunten i trä av Johan Liung. 1723 slog blixten ner i kyrkan och tornet brann ner, inget skadades i kyrkan och tornet byggdes upp på nytt.  På 1800-talet tillkom huvudbaneret som tillhört holländaren Johan Peter van Suchtelen, militär och adlad i Ryssland. 1810 kom han till Sverige som diplomat i rysk tjänst och stannade i Sverige resten av sitt liv. På 1900-talet gjordes två större renoveringar av kyrkan och då tillkom två glasmålningar av två kända kyrkoherdar i Solna Olaus Petri(1493-1552) och Johan Olof Wallin (1779-1839) se bild. 


Solna kyrka har fyra kyrkklockor, den äldsta lillklockan är rysk gjuten 1567 ett krigsbyte (Troligen krigsbyte av Jacob de la Gardie – Som ”tog hem”ett antal kyrkklockor från Ryssland. Ryssar anklagade honom för stöld som han förnekade men likväl dök det upp många i närheten av hans gårdar. T ex Jacobsdal nu Ulriksdals slott. Det här är mina egna efterforskningar). 

Vi tackade Göran med en vacker bukett i höstfärger och gjorde oss beredda för vandringen till Lindhagens kulle.  Lindhagens kulle – Sveriges i särklass mest prestigefyllda gravplats fylld av de mest storslagna gravmonument, gravkammare och mausesoleer en ”mötesplats” för kungligheter, aristokrati, högborgeligheter och storheter inom affärsvärld, politik och ämbetsmannavärld.(se bild)

Närmast Solna kyrkväg finns gravstenen över Gunnar Sträng, Finansminister i rekordmånga 21 år. Vidare finner biografkungen Anders Sandrews grav och skådespelaren Gösta Bernhard och sångerskan Ulla Billqvist. En bit upp i backen ser man gravstenen över Carl Fredrik Liljewalchs, mest känd för sin konsthall. Lindhagens kulle har fått sitt namn efter Albert Lindhagen, justitieråd  och ordförande för det råd som 1866 la fram ett förslag för reglering av Stockholms malmar och parker. I graven vilar även hans dotter Anna en drivande kraft för svensk koloniträdgårdsrörelse. 

Ja det är många kända namn som möter oss så jag rekommenderar verkligen egen promenad. 
Men ett par nedslag till en gånggrift (se bild) är Fornforskarens Oscar Montelius grav. Makarna Anna och Ferdinand Bobergs grav mitt emot Norra kapellet har en liten anspråkslös gjutjärnsplatta (se bild)

Vi tackade Göran en gång till med en varm applåd för en fantastisk visning av kyrkan och kullen fullsprängda av historik. Kan nämnas att avgiften vi betalat har gått till Solna församlings kollekt. 

Vid pennan och kameran

Ulla-Britt de Marchi 

Hälsning från guidad visning av konst- och arkitektur kring Stockholms universitet, den 14
september 2022.

Vi var 17 medlemmar som deltog i höstens första utflykt ute på campusområdet kring Frescati.
Området är vidsträckt och vi hade informerat om att det är en del lite längre sträckor att gå och även
en del trappor. Campusområdet är fyllt av konstverk som samspelar med arkitekturen i området. Här
möter vi bl.a. konstverk av Olle Baertling, Sivert Lindblom och arkitektur av Ralph Erskine och
David Helldén.


Sivert och Marianne Lindbloms projekt blev ”Terrakotta” (1986-91). Den skulpturala gestaltningen
består av tegel, gjutjärn, brons och granit. Bl.a. pelarrundel framför entrén till T-banestationen,
pelarrad mellan Allhuset och Ahreniuslaboratoriet, tre skulpturer med allegoriska motiv: 1. Eva, 2.
Adam, 3. Hercules (Lindbloms egen profil som han älskade att avbilda).


Utflyttningen av Stockholms högskola till Frescati hade tagit sin tid. Först 1970 var det dags för den
första inflyttningen i det Södra Huset. Arkitekten bakom detta hus var David Helldén. Glasfasaden
har en ljust blå-grön färgton som fått sin färg genom att man lackerat de härdade glasskivorna vita
på baksidan. Det är glasmassans egen ton som ger fasaden dess färg. Komplexet består av sex
höghus, benämnda med bokstäverna A-F. Mellan husen finns en låg, långsträckt
sammanbindningslänga som är kopplad till höghusen, vilka är tvärställda med gröna gårdar.
Olle Baertling var inblandad och i de allmänna utrymmena finns flera av hans verk, vissa gjorda
specifikt för byggnaden. Utanför Södra huset står skulpturen YZ, utförd av Olle Baertling (1970).
Carl Nyrén blev den arkitekt som fick planlägga de norra delarna som skulle bli ett
institutionsområde för naturvetenskap, bl.a. Ahreniuslaboratoriet.
Aula Magna, ett av Ralph Erskines främsta byggnader, stod färdigt 1997- med plats för 1200
personer. Välbehövligt som samlingsplats för både studenter och andra personer. Tegel och trä var
Erskines favoritmaterial. Aulan har hela sju våningsplan och ligger insprängd mellan Allhuset och
Juristernas hus (också ritat av Erskine) på centrala campus. Ett signum för Aula Magna är de fem,
väldiga solreflektorerna som återfinns på taket och syns på långt håll. – Inne i huset ser vi bl.a.
målningen ”Kö”i akryl, av Lennart Mörk. Vi ser också ”Blind date” av Kirsten Ortwed, som också
gjort Wallenbergsmonumentet vid Nybroplan. Ett annat verk är ”Afton i Arcachon” av Hilding
Linnqvist. Ett oerhört spännande hus.


Utanför Universitetsbiblioteket, i Södra Husets entrehall, finns bl.a tre träskulpturer av Torsten
Renqvist. Dessa är: ”Ett vridet spån”, ”Formlära” samt bronsskulpturen ”Lilla Kängurun”.
Träskulpturen ”Striden mellan änglar och fåglar” finns numera på plan 4.
Universitetsbiblioteket är ritat av Ralph Erskine.
Avslutningsvis vandrar vi vidare i campusområdet och ser bl.a. skulpturen ”Vildarna” av Linda
Shamma. Skulpturen är gjuten i aluminium (2019).
I anslutning till Biologiska Institutionen finns skulpturen ”Primavera: två fasadskulpturer av Bitte
Jonasson Åkerlund.

 


Vid Geovetenskapens hus ser vi skulpturen ”Du går inte ensam”. Gångaren, av Annika Svenbro.
Runt om på campusområdet ser vi äldre hus som fortfarande fyller olika funktioner bl.a. Villa
Bellona, enda kvarvarande av sju Professorsvillor, Bloms hus, Greens hus m.fl.
Vandringen tar 1 ½ timme. Mätta på information och med en hel del motion i bagaget tackar vi vår
guide Marie Andersson för denna gång.
Utflyktsgruppen
Kerstin

Creative Edition / Malmsten den 19 maj 2022

I vår serie med designtema besökte vi Stockholm Creative Edition/Malmstens på Sveavägen i Stockholm där utställningen New Contemporary visades med alumner från Malmstens , Beckmans, Konstfack samt elevers examensarbeten från Carl Malmstensskolan på Lidingö.

Vi var 23 medlemmar som mötte upp i det vackra vårvädret och vår ciceron var Chandra Ahlsell, inriktningsansvarig lärare på Möbeldesignprogrammet på Carl Malmstensskolan.

I den fantastiska utställningen ingick  examensarbeten från Carl Malmstensskolans tre utbildningsprogram 

Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering samt arbeten från tidigare studenter vid institutionerna.

Chandra visade oss runt och berättade om olika tekniker och material och alla var djupt imponerade av den skicklighet och kreativitet som utställningen visade upp.

Bilderna får tala för sig själva.

Vi tackade Chandra varmt med en applåd och Ulla-Britt överlämnade en blomma samt en bok om det Vardagsrum på Ulriksdals slott som Carl Malmsten skapade för dåvarande kronprinsparet Gustav (VI) Adolf och Louise för 100 år sedan. 

Vid pennan och kameran
Ulla-Britt 

Studiebesök på Nationalmuseum den 15 juni 2022

Vi samlades 25 damer från EKV (vi hade fått lov att utöka från 20 till 25 personer) i Skulpturhallen på Nationalmuseum.

Vår ciceron och tillika curator för utställningen vi skulle besöka ”Härligt att vara skulptör” Linda Hinners hälsade oss varmt välkomna. Vi fick sätta på oss ”hörapparater” vilket var helt fantastiskt och alla blev helt tysta. Vi är ju många som hör lite dåligt så det här var högsta vinsten.

Utställningen visar svenska kvinnliga skulptörer tiden 1880 till ca 1920 och visar många bortglömda kvinnliga skulptörer. Vi fick bekanta oss med dem alla, deras konstnärskap och det okvnnliga yrket i att vara skulptör på den tiden.

”Härligt att vara skulptör Hurra ”uttryckte sig Ida Matton I sin dagbok 10 augusti 1923 trots de vedermödor hon upplevde I sitt yrkesval.

I samband med ett nordiskt samarbetsprojekt mellan olika museer och forskare lyfter Nationalmuseum nu fram några av dessa skulptörer i ljuset igen. Utställningen bjuder både på igenkänning och återupptäckter av ett hundratal skulpturer från såväl som offentlig miljö som privata sfärer som Ida Matton, Ruth Milles, Alice  Nordin, Agnes de Frumerie och Sigrid Fridman.

August Strindberg sa en gång: jag har sett många porträtt av mig själv och undrat – är det verkligen jag? Jag har sett en byst av mig själv och om vilket jag sagt – så skulle jag vilja se ut! Bystens skulptör var Agnes de Frumerie.

Bilderna får tala för sig själva och kunde du inte komma med på vårt studiebesök så är utställningen öppen till i september.

Vid pennan och kameran
Ulla-Britt 
Utflyktsgruppen 

Med hälsning från en guidad visning av Möbeldesignmuseet den 6 april 2022

Vi var 20 medlemmar som besökte Möbeldesignmuseet som har sina lokaler i Magasin 6 i
Frihamnen. Inledningsvis bjöds vi på kaffe/te med choklad. Lars Bülow var vår guide under dryga
2 timmar.


Möbeldesignmuseet grundades i februari 2018 av arkitekterna och formgivarna Kersti Sandin Bülow och Lars Bülow. Museet är baserat på paret Bülows privata samling av drygt 800 nordiska och internationella designmöbler från 1900-2020.
Lars Bülow och hans hustru Kersti Sandin Bülow har båda varit i branschen i 40 år bl.a. med egna designmöbelföretaget Materia. Lars Bülow bestämde sig 2015 att sluta som VD för Lammhults.
Han började bevaka auktioner med avsikt att samla på sig möbler till ett blivande museum.
Kersti, tidigare adjungerad professor i design vid HDK och Malmstens, hade länge velat arbeta på en doktorsavhandling och varvar nu arbetet på museet med arbetet med sin doktorsavhandling.

Grundarna av museet vill ge en designintresserad allmänhet en inblick i designhistoria men främst

vill de inspirera till möbelstudier.

Vi får en både informativ och spännande visning. Samlingen är helt privat finansierad. Möblerna är mestadels inropade på auktioner och representerar design från 1900-talets början till idag. Det är en unik skandinavisk möbelsamling med dryga 300 designers representerade. Manliga designers är överrepresenterade under hela 1900-talet. Det aktuella läget idag på design-utbildningarna är ca 75 manliga /47 kvinnliga studenter. Många kvinnliga designers går till inredningskontor mm.
Möblerna visas i kronologisk ordning, i hyllor i lokalen. Kollektionen speglar utvecklingen inom form, funktion, estetik, teknik, material och samhälle och består huvudsakligen av originaldesign
som är karakteristisk för sin samtid.

P.S. Sedan starten 2018 har Möbeldesignmuseum varje kväll kl 20.00 lagt ut en möbel från sina samlingar på Instagram @mobeldesignmuseum. I utställningen LIKES MATTER, som pågår från den 2 april till den 29 maj 2022, visas de möbler som är på topp 100 listan baserat på följarnas ”likes”!
Vid pennan         Foto
Kerstin Möller     Sonja Dahl

Vi var ett tjugotal medlemmar som samlades för att få träffa och bli guidade av konstnären själv Linnea Jörpeland.

Sedan 12 år bor och arbetar Linnea i sitt barndomshem i Sollentuna. Hon arbetar med skulptur i material som papperslera, gips, trä och brons. På senare tid har hon även tecknat en del.

”I mina arbeten vill jag beskriva det enkla och välkända i vardagen. Det som har berättats och setts vill jag gärna berätta på nytt, ur ett annat perspektiv och med ett annat tonfall. Egenskaper och likheter hos djur, människor och ting inspirerar mig”.

En mycket inspirerande och personlig visning samt de titlar hennes konst har t ex

Gren med Hund, Fågel i dimma, Smygrökaren, Husefrid med mera.

Vid pennan

Ulla-Britt 

_______________________

Med hälsning från guidad visning av utställningen Talking to Åke
den 10 mars 2022 på Sven-Harrys konstmuseum 

Vi var 30 medlemmar som fick ta del av ett urval av Åke Axelssons mest ikoniska möbler och inredningar tillsammans med verk som sällan visats förut. Några av stolarna har Åke tillverkat sista året! Åke har nyligen fyllt 90 år.

Vi blev guidade av Marie Andersson, välkänd från tidigare konstvandringar, under ca 60 minuter. Åke Axelsson är sedan decennier en av landets mest kända och erkända inredningsarkitekter och möbelskapare. Han är utbildad möbelsnickare och har sedan sent 1950-tal arbetat med offentliga miljöer i ett otal sammanhang. Massproduktion är inte främmande för Åke Axelsson men prototyperna  tillverkar han själv i sin verkstad i Engarn. Åke har byggt och ritat omkring 200 modeller, ett 30-tal av dem finns i produktion på Gärdsnäs i Skåne, den möbelfabrik som han arbetat med i över 50 år. Bland klassikerna finns möbler som stolen Ararat och den materialsnåla serien Nomad.

Det viktiga är att begripa hans metod, att hela tiden återbruka användbara ideer, miljöer och sampla dem, omforma, skapa nytt av det gamla.

År 2000 behövde Vreta klosterkyrka i Linköpingss stift nya sittmöbler. Åke skapade en kyrkstol med raka, enkla ben som-kopplade i rad- påminner om kyrkbänkar. En variant av stolen har uppfällbara sitsar som ger plats när körmedlemmarna ska sjunga stående. Under sitsen finns plats för notblad.

Fredrikskyrkan i Karlskrona ritades av Nicodemus Tessin d.y., stod färdig 1744. Den ingår i Unescos världsarv. I samband med att kyrkan skulle förnyas, fick Åke Axelsson uppdraget att utveckla en stol för Fredrikskyrkan. Åke valde en ovanlig lösning till rygg och sits: pergament. Det är det innersta lagret av kohud, som skiktas och torkas till ett slitstarkt nästan plåtliknande material.  Stolen var komplex att producera men stolarna stod på plats vid återinvigningen 2018.

I utställningen deltar också formgivare från en yngre generation: David Ericson, Emma Olbers, Folkform, Färg & Blanche och Halleroed. Det blir en formmässig dialog om samtid och framtid, möbelhantverk, småskalig tillverkning, inredningar och resurser.

Avslutningsvis kan nämnas att Åke Axelsson skapat inredningen på Sven-Harrys konstmuseum.
Vid pennan
Kerstin Möller

___________________________

Vandring på Drottningholmsmalmen
6 Oktober 2021

Regnet hade öst ner hela natten så det var med oro vi alla såg fram emot besöket på Drottningholmsmalmen. Men vädergudarna var med oss och mulet till en början men så småningom tittade solen också fram.

Vi blev 29 – (ett återbud pga stukad fot) som samlades vid Hertigarnas stall och välkomnades av vår ciceron Stina Odlinder-Haubo, som arbetat i många år inom Hovstaterna på Kungliga Husgerådskammaren som expert på inredningar och bor på Malmen i Kanslihuset på Långa raden.

Efter en introduktion om Malmens historia där Stina berättade att området började bebyggas redan på 1500-talet av munkar och på 1600-talet byggarbetare som arbetade med slottsbygget. Drottningholm har fått sitt namn av drottning Kristina Jagellonica, Johan III:s hustru, till vilken han lät uppföra ett slott som senare brann ned. Tidigare hette stället Torvesund. Drottning Hedvig Eleonora lät i slutet av 1600-talet uppföra det nuvarande slottet efter ritningar av arkitekt Tessin d.ä. Gustav III gav stadsprivilegier då han ville uppmuntra näringsidkare att slå sig ned på platsen. Här fanns hantverkare och andra som betjänade slottetoch ända in på 1900-talet fanns här cafe, lanthandel och värdshus. Kanslihuset som uppfördes 1787 för ståthållaren tillika hovstallmästaren Adolf Fredrik Munch och hans tjänstemän på Drottningholm.Bredvid Kanslihuset ligger Apotekshuset som uppfördes samma tid vars inredning man kan se i dag på Apoteket på Skansen. I huset bodde också hovmedicus, fältskär och barnmorska. Vi gick vidare till Stenvärdshuset som räknas till en av Malmens äldsta byggnader, källarvåningen kan härröra från 1500-talet. Vi fortsatte in på Gustav III:s väg och här ligger villor ritade av berömda 1900-tals arkitekter.

Peter Celsing (Villa Klockberga och Villa Friis) och Ralph Erskine (Villa Erskine) Promenaden fortsatte och vi stannade vid Silviahemmet och även vid de hus som Silviahemmet låtit bygga men står tyvärr i dag tommapga problem med bygglovet. Vi får hoppas att det löser sig och husen kommer att ritas om. Vi fortsatte en bit till och stannade vid Villa Berghem, tillhör den äldsta bebyggelse på Malmen, och som varit inspelningsplats för scener ur Emil i Lönneberga. Tommy och Annika lät regissören bo i ett hus på Kanton i slottsparken. Nästa sevärda hus var Villa Albion ritat av arkitekterna Bengt Lindros och Hans Borgström i mitten av 1950-talet. Där har bottbl a textilkonstnären Göta Trädgårdh. I området fanns på 1700-talet ett försökt att odla silke, man planterade mullbärsträd och anställde en

S k Silkesmaskfransos men projektet fick tyvärr läggas ner, klimatet var inte det allra bästa.

Därefter avslutades vandringen vid Villa Birka, en 1700-talsvilla som bevarat sitt ursprungliga skick. Vi beundrade det vackra lusthuset och trädgården och blev välkomnade in i huset av ägarinnan Fru Ursula

Som berättade om huset och välkomnadeoss att vandra runt och bjöd på förfriskningar i köket.

Vi tackade vår ciceron Stina och Ursula för en fantastisk eftermiddag.

Vid pennan
Ulla-Britt de Marchi

*********************************************************

Studiebesök hos Möbelarkitekten Åke Axelsson
22 September 2021

Vi var 16 medlemmar som besökte Åke Axelsson i Engarn, Resarö den 22 september 2021.

Åke är sedan decennier en av landets mest kända och erkända inredningsarkitekter och möbelskapare. Han är utbildad möbelsnickare och har sedan sent 1950-tal arbetat med offentliga miljöer i ett otal sammanhang: konsthallar, kyrkor, museer, Riksdagsbiblioteket, Carl XVI Gustafs jubileumsrum mm.

Massproduktion är inte främmande för Åke Axelsson men prototyperna tillverkar han själv i sin verkstad i Engarn. Det är ett långt hus som numera rymmer kontor och utställningsrum. I taket hänger hans egen möbelhistoria. Åke har byggt och ritat omkring 200 modeller, ett 30-tal av dem finns i produktion på Gärsnäs i Skåne, den möbelfabrik han arbetat med i över 50 år och där han sedan 2003 är delägare tillsammans med sin dotter Anna och hennes man.

Verkstaden är Åke Axelssons centrum. Här finns det han behöver: verktygen och maskinerna. I verkstaden/ snickeriet finns också hans anställde snickare Daniel Eriksson.

Åke Axelsson har mycket kontakt med Malmstensskolan.

Det viktiga är att begripa hans metod, att hela tiden återbruka användbara ideer, miljöer och sampla dem, omforma, skapa nytt av det gamla.

Stolen Craft togs fram till S:t Tomas kyrka i Vällingby centrum, i samband med kyrkans 50-årsjubileum 2010. Kyrkan ritades av Peter Celsing och invigdes 1960. Craft är byggd av massivböjd  ask. Bakbenets grundform kommer från Light & Easy-stolen. Den nya stolen hade lutande rygg, generös bredd och dessutom stapelbar, ett måste idag.

År 2000 behövde Vreta klosterkyrka i Linköpings stift nya sittmöbler. Åke skapade en kyrkstol med raka, enkla ben som -kopplade i rad-påminner om kyrkbänkar. En variant av stolen har uppfällbara sitsar som ger mer plats när körmedlemmarna ska sjunga stående. Under sitsen finns plats för notblad.

Fredrikskyrkan i Karlskrona ingår i Unescos världsarv Örlogsstaden i Karlskrona. Den ritades av Nicodemus Tessin d.y. och stod, efter 20 års byggande, färdig 1744. År 2012 togs ett beslut att förnya kyrkans verksamhet radikalt. Kyrkans byggnad skulle öppnas, bli mindre formell. Åke Axelsson fick uppdraget att utveckla en stol för Fredrikskyrkan. Åke valde en ovanlig lösning till rygg och sits: pergament. Det är det innersta lagret på en kohud, som skiktas och torkas till ett slitstarkt nästan plåtliknande material. Stolen var komplex att producera. Den innehöll många olika moment och material men till slut blev det hela möjligt och stolarna stod på plats vid återinvigningen 2018.

Åke Axelsson vann en tävling om att inreda Carl XVI Gustafs jubileumsrum till hans 25-årsjubileum som regent 1998. Åke ville föra in samtid och lätthet. Hans grundidé var en sommar-äng. De stolar han ritade dit bygger på antik form, klädda i rosarött som en brytning mot rummets skira sommarkänsla.

Riksdagsbiblioteket fick Åke Axelsson i uppdrag att inreda när biblioteket fick en ny hemvist i en nedsliten och igenbyggd före detta banklokal från 1870-talet på Storkyrkobrinken 7 A i Gamla stan  (1992-1996). Biblioteket beskrivs som ett av Åke Axelssons bravurnummer, oöverträffat i funktion och med en behagfull, koncentrerad atmosfär. Bokstegen i ek har använts i flera projekt. Biblioteket är öppet för allmänheten.

Det vore trevligt att göra ett studiebesök i såväl Riksdagsbiblioteket som Riksdagshuset men alla visningar är tills vidare inställda med anledning av coronaviruset. Vi följer  utvecklingen.

Vid pennan
Kerstin M

************************************************************************

Besök på Bergianska Trädgården

 
 
Onsdagen den 18 augusti var det dags för vårt allra första studiebesök sedan början av förra året. Som vi har längtat!
 
Vädret har ju varit fantastiskt i sommar men men den 18 augusti ville vädergudarna annorlunda Regn regn och rusk! Men vi EKVare är av segt virke och hela 28 kom införda regnkläder och paraplyer.

Vi mottogs varmt av våra två guider som delade upp oss i två grupper.Son en extra bonus skulle vi också få besöka Viktoriahuset. Bergianska trädgården är en botanisk trädgård i Frescati på norra Djurgården.

Den ägs av Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms Universitet.Bergianska trädgården har sitt ursprung i en trädgård Bergielund som bröderna Bengt och Peter Jonas Berglund anlade mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken på 1780talet. Efter brödernas död donerades egendomen till Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen bildades. 1885 flyttade anläggningen till sin nuvarande plats.

Trädgården består av olika kvarter med bl a köksväxter en örtagård m m och mängder med träd och buskar från norra halvklotet.

Man sprängde för att få en del plana ytor och använde sten till nya spännande formationer. Den japanska trädgården anlades 1991 sedan dess har det tillkommit bl a fjäll och Ölands Allvar och en underbar Rhododendrondal samt den vackra italienska terrassen där en urgammal tall huserar och som Gustav III tyckte om att sitta vid.De byggnader förutom de gamla bostadshusen är Orangeriet idag café,Viktoriahuset för näckrosor t ex jättenäckrosen Victoria regia.Edvard Anderssons växthus från 1995 med medelhavsklimat.

Vi tackade varmt våra guider för en intressant vandring och vi var många som gick till Orangeriet för en smörgås och värmande kaffe.

Rekommenderar alla till flera besök i den vackra trädgården från tidig vår till sen höst det finns alltid något nytt att se.

 
Ulla-Britt de Marchi
Vid pennan
 
*********************************************************************

STUDIEBESÖK PÅ LJUNGLÖFSKA SLOTTET MED TILLHÖRANDE PARK I BLACKEBERG I BROMMA – 20 FEBRUARI 2020

Vi var 24 personer som denna vackra februaridag besökte Ljunglöfska slottet, som ligger på en höjd med fri utsikt över Mälaren. Några av oss passade på att promenera lite längs stranden och  i parken med fontäner och sällsynta träd  innan det var dags för samling inne i villan. Vi serverades kaffe/te + smörgås och kakor. Vår ciceron Rolf Enman anslöt sig till oss lite senare och berättade om tobaksfabrikören Knut Ljunglöf (1833-1920) som var ägare till en av de största tobaksfabrikerna som tillverkade snus i slutet av 1800-talet. Han bodde på Sveavägen inne i Stockholm, i samma fastighet som fabriken låg. I likhet med andra förmögna personer sökte han sig ut på landet under  sommarmånaderna. Han hade köpt stora områden i de västra förorterna.
Den Ljunglöfska villan uppfördes 1890-1893 efter ritningar av arkitekt Gustaf Lindgren. Villan är byggd i 4 våningar. Byggstilen är en blandning av s.k. ”kontinental spansk-portugisisk” stil med element av nybarockstil. Villans interiör erbjuder en exklusiv miljö för societetens umgänge runt förra sekelskiftet. Kung Oscar II ingick i Ljunglöfs umgänge.- Entrén leder till den första våningen som användes för representation med sällskapsrum, några salonger och den pampiga matsalen. I rummen finns infällda målningar av Vicke Andrén, som var dekorationsmålare. Vi ser välbevarade golvbeläggningar, eldstäder, takstuckatur. Väggarna i matsalen är klädda med gyllenlädertapeter. I ett av rummen finner vi en magnifik malmkrona, tillverkad av Gusums bruk. I övriga rummen finns vackra kristallkronor.

Till den andra våningen leder en vacker trappa med s.k. ”kyrkfönster”. Här låg familjens sovrum och sällskapsrum. Rolf Enman berättar om att prismor i kristallkronor ”klingar” till skillnad från gjutna kronor, som är producerade senare, där prismorna ”rasslar”. Högst uppe i huset var gästrum. Här finns maskineriet till klockan  på husets fasad– maskineriet har renoverats-  men själva klockan behöver också justeras.

Längst ner i källaren låg rum för tjänstefolk och kök. Maten som lagades där hissades upp till serveringsrummet på första våningen. Numera är det pub i källaren.

Slottet är idag ett fest-och konferenscenter. Verksamheten befinner sig just nu i en ekonomiskt mycket svår situation pga stora planerade hyreshöjningar som kan omöjliggöra fortsatt drift fr.o.m. hösten. Slottet med tillhörande mark och byggnader ägs av ett privat fastighetsbolag. Rolf Enman och hans bolag hyr lokalerna.

Åren 2013-2014 genomgick slottet en grundlig fasadrenovering.

P.S. Efter Knut Ljunglöfs död 1920 köpte svenska Frimurareorden 1926 marken och lät uppföra ett barnhem för 400 barn. Verksamheten upphörde 1940 och då såldes området till Stockholms landsting som använde byggnaderna till sjukhus.
Vid pennan
Kerstin Möller

SOLLENTUNA KOMMUNENS KONST – VISNING 23 JANUARI 2020

  
 
 
 
************************************************************************
 
 

SEBs NYA KONSTSAMLING MED SAMTIDSKONST 22 JANUARI och 4 FEBRUARI 2020

Rapport från årets första konstvisning: SEB:s nya konstsatsning med samtidskonst den 22 januari 2020 kl 16.30-18.30: Arenastaden, Solna.
Besöket på SEB. Den guidade visningen av SEB:s nya konstsamling besöktes av 31 intresserade medlemmar. Vi alla försågs, efter att ha legitimerat oss, med namnbrickor.
Martin Joanson som var vår ciceron, lotsade oss runt i den spännande byggnaden, där 5000 personer arbetar och visade delar av den konstskatt de nu besitter. Vid flytten till Solna såldes konst för ca 50 miljoner kronor och nutida konst av företrädesvis kvinnliga konstnärer inköptes. Totalt 65 nordiska konstnärer finns representerade.
Viveka Hirdman-Ryrberg har hållit i samlingens utformning. Hon uttrycker att det inte är en konstsamling som stryker medhårs. En del av verken speglar en samtid som kan vara utmanande, några är tydligt inspirerade av historiska händelser medan andra kan väcka tankar och känslor om framtiden.
Vi startar visningen i bankens egen aula. Joackum Nordström- i samarbete med Handarbetets vänner– har gjort det fantastiska draperiet framför scenen. Verket heter Pengar från banken och är 18 meter långt och 5 meter högt.
Hans hustru Karin Mamma Andersson finns också representerad med verket Svanesång.
Skulpturen Stamira (2017) av Cajsa von Zeipel finns placerat på stengolvet till en ljusgård. Det är en vit kvinnobyst, två människor hög, kluven så att bankpersonalen kan vandra igenom!
Vid entrén till ett av personalens caféer finns en skulptur av Klara Kristalova: en sittande kvinna med ankansikte, en stående sjöman, en hund och flera med ord svårbegripliga figurer- samtliga för tankarna till att vi alla är olika.
SEB har fått till stånd ett avtal med Stiftelsen för Hilma af Klint för en ambulerande Klint-korridor i Arenastaden, något som är helt unikt.
Konstnären Ulf Rollof är representerad med en tavla som väckt starka känslor. Han har skjutit på ett skottsäkert glas och kulorna lämnar ett oregelbundet mönster i glaset. Han undersöker hur människor försöker skydda sig mot katastrofer.
Ytterligare ett verk har väckt oanade känslor: konstverket Banca Rotta av konstnärsduon Goldin + Senneby. Tanken är att verket, ett bord som användes av penningväxlare på 1700-talet, ska sågas itu. Osäkert hur det blir…
En annan sevärdhet är 10 färgstarka illustrationer av 10 kvinnliga konstnärer. Konstnär är Liselott Watkins.
Avslutningsvis kan jag bara uttrycka hela besöksgruppens tack för en superintressant visning med en kompetent och engagerad ciceron, Martin Joanson.
Vid pennan
Kerstin Möller
____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************
 
 
STUDIEBESÖK PÅ ULRIKSDALS SLOTTSTEATER CONFIDENCEN 13 NOVEMBER 2019
 
 
IMG_2990 IMG_2991
 
 
IMG_2988                IMG_2993
 
 
IMG_2995   IMG_2992
IMG_2997 IMG_2998
IMG_2996 IMG_3002
IMG_3006 IMG_3007 IMG_3003 IMG_3013IMG_3011IMG_3009IMG_3012

Onsdagen den 13 november i lite gråmulet väder samlades 30 förväntansfulla medlemmar utanför slottsteatern Confidencens entré.  Vi välkomnades in av VD Fredrik Forslund som var vår ciceron för dagen.

Slottsteatern i Ulriksdals vackra slottspark är Sveriges äldsta rokokoteater men byggnaden uppfördes redan på 1670-talet som ridhus i anslutning till Ulriksdals slott. Kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrica var mycket kulturellt intresserade, Lovisa Ulrica instiftade bl a Vitterhetsakademien. Vid Ulriksdal skulle nu det det gama beridarehuset nu göras om till en fullt utrustad slottsteater redo att ta emot den franska teatertruppens ankomst i juni 1753. Uppdraget gick till Carl Hårleman och sedan till Carl Fredrik Adelcrantz, som kom att utföra ritningar både till Drottningholms slottsteater och till Gustav III operahus. Till inredningen anlitades konstnärerna Johan Pasch och Jean Eric Rehn. I matsalen försågs bordet efter mode på kontinenten med en hissanordning som gjorde att bordet kunde dukas i källaren och hissas upp så man kunde dinera “a confidence” alltså i hemlighet utan lyssnande öron, därför fick teatern namnet Confidencen. Efter Gustav III död stängdes de kungliga teatrarna ned och Confidencen användes som förråd bl a till Livrustkammaren.

På 1850-talet fick Karl XV disposition till Ulriksdals slott och byggde då om slottsteaterns salong till en jaktsal i historiserande stil. Kungliga jaktklubben bildades vid Ulriksdal 1863. Confidencen blev statligt byggnadsminnemärkt 1935 och 1965 bildades Stiftelsen Ulriksdals slottsteater i syfte att rädda teatern. Några ekonomiska medel att restaurera teatern lyckades man inte uppbåda, det skulle dröja drygt tio år till dess.

 Efter Gustav III död skulle det alltså dröja nästan 200 år innan teatern väcktes ur sin Törnrosasömn. Det var en vintersöndag som Kjerstin Dellert i sällskap med Prinsessan Christina fick titta in i den nu mycket förfallna teatern. Idag har teatern återfått sin forna glans och lockar besökare med fantastiska föreställningar, tack vare Kjerstin Dellerts stora engagemang och förmåga att locka sponsorer från när och fjärran.

Under vår rundvandring i de kungliga foajéerna samt besök i teatersalongen kunde vi få höra Fredrik berätta om historia, renoveringar och föreställningar. Andra advent blir det en julkonsert och då avslöjas också nästa års program. Vårt besök avslutades i källaren där vi fick se maskineriet till det renoverade Confidencenbordet och hur det fungerade. Spännande!

Vi tackade Fredrik med en varm applåd för en intressant visning. Därefter gick många till Slottscaféet för en fika.

Vid pennan: Ulla-Britt de Marchi
Foto: Sonja Dahl

 *************************************************************************
 

 ESÖK PÅ STORA WÄSBY

20191004_150826_resized_1 IMG_20191004_164713_423 20191004_150819_resized 20191004_151344_resized 20191004_150504_resized

Fredagen den 4 oktober bjöd på strålande vackert höstväder när vi äntligen kunde besöka slottet Stora Wäsby. Vårens besök blev tyvärr inställt pga en vattenskada. Stora Wäsby är ett slott i Upplands Väsby grönområden med en stor slottspark.Det ägs av den friherrliga familjen De Geer.

Slottet uppfördes på 1760 talet efter ritningar av Arkitekten Jean Eric Rehn. Huvudbyggnaden är ett tvåvånings stenhus där gaveln krönes av ätterna De Geers och Ribbings vapen samt byster, girlanger och festoner i sandsten. Parken genomkorsas numera av järnvägen och E4. Stora Wäsby var under medeltiden sätesgård, 1668 köptes Stora Wäsby av brukspatron Emanuel De Geer. År 1730 blev Stora Wäsby fideikomiss inom släkten De Geer.

Vår ciceron friherrinnan Christina De Geer välkomnade oss och tog med oss på en fascinerande vandring på slottet. Exempel på de vackra rummen är Chambre a coucher de Madame med tillhörande Cabinet de toilette och Garderobe samt Antichambre. Sedan salonger som Grande Pierce de Compagnie, det s k Papegojrummet med sin härligt blommande rokokoinredning. Vi beundrade även dörröverstycken av Johan Pasch, vackra kakelugnar mm.

Att allt är så välbevarat berättade Christina berodde på att slottet endast användes för festligheter och började inte bebos förrän på 1920 talet.

Vi tackade med en varm applåd och tog en promenad i den vackra slottsparken.
Text och foto
Ulla-Britt de Marchi

****************************************************************************************

digcof

sdrcofcofcofcofcofcof

 KONST-OCH ARKITEKTURVANDRING KRING HAGASTADEN OCH NYA KAROLINSKA.

Då intresset var stort beslöt vi att sätta in en extra vandring denna dag. Så sammanlagt blev vi 39 personer. – En tapper skara träffades redan kl 09.00. Vi vandrade i lätt duggregn tillsammans med vår guide Marie Andersson från Vanadisplan, där ett av få sammanhängande industriområden i  innerstaden finns bevarade. Vi gick längs Gävlegatan, skymtar husen i Röda bergen, stannade upp vid skulpturen ”Arbetaren” (1939) av Mikael Katz. Vi tittade på fasader i tegel ritade av Ragnar Östberg och fasader i funkisstil av Sigurd Lewerentz m.fl.

Vi kommer till slut fram till den del av Hagastaden, där Oscar Properties Norra Tornen reser sig – Sveriges högsta bostadshus. Huset som står klart har 35 våningar, det andra  kommer att ha 29 våningar. Husen är byggda med färdiga betongblock. De brun-grå fasaderna harmonierar väl med bebyggelsen runt om. Ljussättningens betydelse har betonats.

Det finns konkreta planer att skapa en grön boulevard där gamla Norra Stationsgatan legat, som ska gå från Torsplan och norrut. Spännande.

Vi går sedan över kommungränsen till området kring Nya Karolinska sjukhuset. Vi passerar ett tillfälligt konstverk i form av ett långt plank med starka ränder målade av Britta Kjellberg.

Vi får höra att Stockholms kulturförvaltning har satsat 118 miljoner kronor på konst i samband med byggnaden av NKS. Sammanlagt har 50 konstnärer involverats i projektet. Det finns nu 9000 verk i anslutning till och inne i Nya Karolinska sjukhuset inkl. KS. Noterbart är att konstnärerna var klara i tid och dessutom hade hållit budgeten!

Den stora terminalliknande entrén på NKS domineras i fonden av Andreas Erikssons drygt 70 kvadratmeter stora oljemålning ”Stenbrottet”. Längs väggarna står glasmontrar med verk av Cecilia Levy i form av små  pappersskulpturer, medicinalväxter och insekter.

Vi imponeras av det stora textila konstverk av Miriam Bäckström, som hänger i aulan, 46 m långt och 3 m högt, vävt i Belgien-tog 2 veckor att bli klar. -”Ett slags onödighetens torg”.

En rolig sak är Traffic Island, en röd liten stuga med tomt och staket, som uppfördes på en klipphäll vid infarten till Eugeniatunneln. Den finns nu som konstverk på NKS, en dokumentation av hur området såg ut innan överdäckningen av motorvägarna intill det nya sjukhuset. Verket består av tre delar: foton, avgjutning av huset i betong och en ljuddel.

”Två av varje”, abstrakta skulpturer, gjorda i aluminium av Birgitta Burling, finns i Ljusgården.

”Nördliche Dammerung” av Johan Scott, består av 168 färgpannåer, placerade sida vid sida, finns  monterad på väggen vid restaurangen i huvudentren.

Vi beskådar ljusverket ”Puls”, som svävar som en frusen blixt, över entren. Konstnären David Svensson var inspirerad av förste sonens födelse och EKG-kurvan i rummet.

”Kristallen” av Jesper Nyhren är en sammanhängande 35 meter lång fönsteryta, filtrerad genom ett kalejdoskopiskt mönster som samtidigt stänger ute. Den finns i anslutning till Akutmottagningen.

I den gröna passagen, där inga bilar får köra, finns Karin Lindhs tredelade gestaltning ”Andetag” i form av oregelbundna vita objekt, förstorade näsdukar – också ett hundratal glaskupor, symboler för fuktbubblor som framkallas i en utandning.

”Tip of an Iceberg”, ett verk av Bigert & Bergström, lyser på ovansidan som en fyr, tränger igenom glaset mellan sjukhuset och forskningsbyggnaden under.

Mosaiken ”Ager Medicinae”, ett fasadverk bestående av 27500 kakelplattor, av Kristoffer Zetterström, finns placerat på parkeringsdäcket Framstegsgatan/Gävlegatan.

Avslutningsvis får vi beskåda ”Aula Medica”, ritad av Gert Wingårdh arkitektkontor, som invigdes 2013. Familjen Stefan Persson donerade 350 miljoner så att den kunde färdigställas. . Fasadinredningen bestäms av trianglar. Ingegerd Råman står för delar av den konstnärliga utsmyckningen. Intressant.

Vår guide Marie Andersson rekommenderar intresserade att boka bord på ”Svarta Räfven”, högst upp i huset, en fantastisk utsikt. Prisvärt.

Tack Marie för ännu en intressant konstvisning / Utflyktsgruppen gm Kerstin

*****************************************************************************

 Slottsträdgården i Ulriksdal den 23 maj 2019

31 tappra EKV:are samlades i regnet på Slottsträdgården i Ulriksdal. Men när Bosse Rappne som tänkt börja vår rundvandring utomhus frågade om vi vågade oss ut så så vi ja och tänka sig då småregnade det bara. Bosse visade oss runt och berättade om hur man anlägger en perenn och torktålig rabatt. Visade oss de kommande självplockplanteringarna för grönsaker och blommor. Jättepopulärt!

Sedan fick vi lära oss allt om jord, kompost, gödsling och maskar. Vidare in i de stora växthusen där mängder av pelargoner och andra sommarblommor mötte oss. Där berättade Bosse om växternas hårda liv under t ex en transport från Holland och hur man ska vattna sina växter. Ja nu är vi spränglärda allihop och vi ser fram emot våra prunkande täppor och balkonger.

Vi tackade Bosse varmt och följde med restaurangchef Peter som reserverat bord till oss i Ladan, som är en fantastisk festlokal, där vi avnjöt vårt fika. Sedan vidtog blomstershopping.

Vid kameran och pennan
Ulla-Britt de Marchi

 20190523_134340_resized 20190523_132346_resized 20190523_143458_resized 20190523_135654_resized

 *********************************************************************

IMG_3480 IMG_2057

20190411_142107_resized20190411_143707_resized 20190411_144700_resized 20190411_145030_resized20190411_145041_resized20190411_145059_resized20190411_145621_resized20190411_145650_resized20190411_145953_resized 20190411_151501_resized 20190411_151628_resized 20190411_151649_resized

20190411_150346_resized 20190411_151910_resized

Rapport från konstvandring i Norra Djurgårdsstaden torsdag den 11.4  med EKV.

I bistert aprilväder börjar vår vandring tillsammans med guiden Marie Andersson i Hjorthagens äldre del. Vi tittar på arkitektur och konst innan vi passerar Ferdinand Bobergs karaktäristiska industriarkitektur i rött tegel i Gasverksområdet.

Vi vandrar längs Stockholms längsta konstverk Vardagslivets gång som är ett verk av konstnären Gunilla Klingberg. Promenaden kan både vara en promenadsträcka till fots mellan 2 punkter men också vara en tid då tankarna tillåts flyta fritt och där fotstegen kan följa en rytm i mönstret som en meditation, säger hon.

Djurgårdsstaden är kanske mest känd för sin miljövänliga arkitektur. Området ligger nära Stora Skuggan och Frescati. Närheten till vattnet, de lummiga kvarteren i Hjorthagen har säkert bidragit till att man valt att satsa på det miljövänliga. Norra Djurgårdsstaden fick pris för ”bästa hållbara stadsdel” i C40 Awards år 2015.

I området planeras 12.000 bostäder, både bostads- och hyresrätter, bl.a. studentbostäder. De första 700 lägenheterna stod klara 2012 och byggproduktionen förväntas pågå till år 2025.

Kvarteret Muddus blev nominerat till årets Stockholmsbyggnad 2016- ritat av Wingårdhs arkitekturkontor och är ganska speciellt med rödglaserat tegel som ger ett mycket säreget och glatt intryck med stark glans. Det kännetecknas också av de små men kraftiga, legobitsstora balkongerna som sticker ut ur fasaderna på slumpmässiga ställen.

Storängstorget placerades en vattenpaviljong av den danske konstnären Jeppe Hein. Boende stördes av bullret från fontänen och efter diskussioner har nu de tidpunkter då fontänen körs – begränsats till vissa tider på dygnet. Den består av 4 cirklar som sprutar upp vatten växelvis högt och lågt. På samma torg står en intressant transformatorstation där fasadens färg förändras beroende på hushållens aktuella förbrukning av el.

På vår promenad visas vi också på de fem bronsskulpturer som Kirsten Ortwed gestaltat och som finns i den långsmala Hjorthagsparken. Vi ser en förgylld äppelskrott i monumentalt format och intill en mörk bronsform med titeln Midas.

Vi avslutar vandringen vid skulpturen Jätteverket som också kallas 108 källor och som står i Husarviksparken och är ett verk av Eva Löfdahl (2017). Skulpturen är 10 m hög. Den består av en cylinder i brons, stål och rostfritt material med plattor som speglar sig i varandra. Cylindern väger 12 ton. Konstruktionen hålls ihop av en 90 cm bred, men väldigt tunn horisontell platta i rostfritt stål. Konstnären säger sig ha hämtat inspiration från gasklockorna i området. Skulpturen är mäktig och syns på långt håll.

Vid pennanKerstin M

******************************************************************************

20190318_124645_resizedIMG_1892

cof  IMG_1894IMG_20190318_170318_548cof20190318_132110_resized   IMG_1907IMG_1895IMG_1898

IMG_3467IMG_1906

IMG_3466cofIMG_1908

IMG_1911IMG_1910IMG_1913IMG_1914

IMG_1920 IMG_1919

STUDIEBESÖK I HJORTHAGEN 18 MARS 2019

Inget riktigt vårväder, då och då lätt duggregn som inte hindrade de entusiastiska damerna samt två herrar att ta sig till Hjorthagen, en stadsdel som få av oss känner till.
MEN det skulle vår fantastiske ciceron Mats Rehn snart råda bot på.

Hjorthagen har en spännande historia – på 1100-talet en ö med namnet Husarne. Namnet kommer av från pluralis hus och finns i Husarviken. Magnus Ladulås skänkte Husarne till S:a Clara kloster 1288. Johan III planerade en kunglig jaktpark, en djurgård och placerade ut hjortar och renar. Karl XI uppförde ett 20 km långt och 3 m högt staket runt norra och södra Djurgården för att hålla vargar ute. 

Industriförorten Hjorthagen köptes av staten från kronan 1889 och året efter började Värtagasverket att byggas. Hjortarna flyttades till Gripsholms slott, där deras avkommor fortfarande finns i den s k Hjorthagen (!). Många andra arbetsplatser etablerades och Hjorthagen växte med bostadsbebyggelse, skolor, kyrka mm. 

Stadsdelen Abessinien är särskilt spännande, byggdes i mitten av 1930-talet, arkitekt Carl Bergsten. Namnet kommer från nuvarande Etiopien , då Abessinien, som invanderades av Mussolinis trupper som förorsakade stor förödelse i landet. ”Folkhumorn” som tyckte att byggnadsplatsen såg ut som en krigsskådeplats kallade platsen så och numera säger man Abbe…

Vi vandrade vidare och Mats berättade om levnadsvillkoren, bostädernas utformning t ex balkonger ansågs onödigt, inga kök utan mat fick lagas på kaminen t ex. Det mest speciella huset är kanske Långkorven på Dianavägen, ritat av Axel Wetterberg. Hjorthagens Kyrka är ett mycket vackert exempel på jugendstil, invigdes 1909 Arkitekt Carl Bergsten. Dekorationsmålningarna är utförda av Filip Månsson och glasmålningarna i koret har utförts av Eigil Schwab. Altaruppsatsen i kalkbruk av Tore Strindberg (brorson till August). Den gyllene Hubertushjorten med korset mellan hornen är snidad i trä av Per Kers efter modell av Tore Strindberg. Hubertusjakter arrangeras än i dag på Djurgården.

Rekommenderar Mats Rehns nya bok ”Hjorthagen och runtomkring” – vi har köpt ett ex till konstlotteriet, men är du intresserad av ett eget ex finns Mats uppgifter bland bilderna ovan. Sedan spelar man teater också ”Hjorthagen 1939” biljetter folkkulturcentrum.se. Manus och regi Mats med hustru.

 Vid pennan
Ulla-Britt de Marchi

**************************************************************************

BESÖK HOS HANDTRYCKTA TAPETER I LÅNGHOLMEN
onsdagen 6 februari 2019

Vi var 23 personer som på isiga vägar lyckades ta oss till tapetverkstaden, som sedan 1989 finns i en före detta fångvaktarbostad, Lilla Knapersta. Handtryckta tapeter Långholmen är ett litet familjeföretag som startade sin verksamhet 1980 i Råneå. Det är Mats Qwarfordt, nuvarande ägare, och Sara Lundström som nu jobbar tillsammans i verkstaden. Sedan i höstas finns också en lärling. Vi fick träffa Sara och i dryga 90 minuter berättade hon om och visade upp tapeter och bårder från 1700-talet fram till 1980-talet. Utifrån fragment eller bilder rekonstruerar man historiska tapeter- rapport för rapport, färg för färg. De tryckmetoder som används, förutom handmålade tapeter, är blocktryck, schablonering och screentryck.
I Sverige vävdes tapeter redan under tidigt 1500-tal. Den äldsta bevarade papperstapeten är från 1570-talet och har hittats i Malmö.
Vi får höra om det fynd i svensk tapethistoria som Birgit Bjurström, företagets förste ägare, och Mats Qwarfordt gjorde i samband med besök på gården Listudden i Huddinge. De upptäckte två väggar med 34 olika tapetbitar huller om buller och dessutom oblekta! Det stod senare klart att Johan Norman, välrenommerad tapettryckare, bott på Listudden en period under sent 1700-tal. Alla mönstren var från hans verkstad.  Johan Normans mönstertryck är ganska enkla men samtidigt graciösa, omväxlande och med stor charm. Johan Norman (1744-1808)  föddes nära Hedemora. Han sändes till Stockholm för att bli lärling hos en tapetmakare. På 1760-talet kom han att bli en mycket framstående tapettryckare. Han fick leverera tapeter bl.a. till Drottningholmsteatern.
 
Under 1800-talets andra hälft introducerades de s.k. ”nystilarna” i Sverige med bl.a. nyrenässans och nybarock. Tapeterna var ofta strama, gärna formade som romber och stjärnor. Medaljongmönstret levde vidare in på 1870-talet. Överlag blev tapeterna mörkare under 1800-talets sista decennier. Gärna med mörkgrön, mörkröd eller svart botten.

Kring sekelskiftet 1900 introducerades såväl jugendstilen som den engelska Arts & Crafts-rörelsen.

William Morris, engelsk konstnär, fungerar som inspiratör. Tapetmönstren kom att präglas av organiska, slingrande växtformer. Liljor, iris, vallmo, pioner i stora dominerande mönster kombinerades med utdragna linjer eller stjälkar. Grönt blev en modefärg.

1920-tal- Stiliserade blommor och ränder med regelbundna ornament. Idealet är ljusa färger. Inspiration från Asien. Art Deco växte fram som en motreaktion efter första världskriget. Stilen betonar geometriska former i symmetri och kontrasterande färger.
Under 1920-1930-talet utvecklades också det som kallades Funkis. I Sverige slog funktionalismen igenom på 1930-talet och på 1940-talet designade Josef Frank många populära tapeter.
1950-tal – Ofta tapeter med abstrakta linjemönster och fondtapeten slog igenom stort. Klassiker är tapeter från Stig Lindberg som produceras av Boråstapeter.
1960-tal- Mindre mönster blir nu populärt och man blickar också tillbaka  mot 1800-talets medaljongtapeter men nu i ljusare färger.
1970-tal- Materialet vinyl blir populärt. Psykadeliska mönster i häftiga färger, stora blommor och färgerna är ofta brunt, orange och gult.
1980-tal- 80-talet var en blek period för tapeter. De var bleka och mönsterlösa. För att piffa upp satte man bårder ex uppe vid taket.

Tack för en utmärkt visning. Vid pennan Kerstin Möller.

P.S. Vi köpte boken ”Johan Norman, tapettryckare i 1700-talets Stockholm” av Ingela Broström och Elisabet Stavenow-Hidemark, som är en av vinsterna i årets konstlotteri.

IMG_173820190206_151248_resized

IMG_1736IMG_1737   IMG_1742 IMG_1740IMG_1743 IMG_1745 IMG_1749 IMG_1752 IMG_1756 IMG_1757  IMG_1761  IMG_1762IMG_1765 IMG_1766 IMG_1768 IMG_1770 IMG_1806 IMG_1811 (2) IMG_1815 (2) IMG_1824 IMG_1825 (1)

*******************************************************************

VERNISSAGE AV TIDSRESA / AIGEMATKI
Lördagen 26 januari

Verk av samiska konstnärer från Sverige, Norge och Finland

Bente-Geving-e1545130511342IMG_1687

 IMG_1688 (2)IMG_1689IMG_1683IMG_1682IMG_1684 (2)IMG_1685 (2)

**************************************************************

BESÖK I RETTIGSKA HUSET,  VILLAGATAN 3 I VILLASTADEN PÅ ÖSTERMALM
onsdagen den 21 november (Vi fick tyvärr inte fotografera)

Vi var 25 personer som under sakkunnig ledning vandrade runt i denna eleganta våning från slutet av förra seklet. Huset ritades av bröderna Hjalmar och Axel Kumlien, vilka spelade en aktiv roll när Villastaden planerades och bebyggdes. Huset uppfördes 1878-79 och första ägaren var Anna Retzius, dotter till Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta. År 1899 övergick det i familjen Rettigs ägo. Grunden till den Rettigska förmögenheten var tobaksindustrin och sjöfart. Herbert och senare också hans hustru Ing-Marie tänkte tidigt på en donation till gagn för vetenskapen. När Herbert Rettig avled 1962 donerades all kvarlåtenskap till Kungliga Vitterhetsakademin. Den 4 september 1973 hade Akademien sitt första sammanträde i eget hus. Den kungliga Vitterhetsakademin instiftades år 1753 av drottning Lovisa Ulrika.

Rettingska huset är en byggnadsminnesförklarad byggnad (Villagatan 3). Våningen ska enligt donationen bevaras i oförändrat skick och hållas tillgängligt för besökare. Våningen är elegant möblerad i sekelskiftesstil med många vackra kakelugnar. Rummen är möblerade i nyrokoko och nyrenässans (matsalen). Tavlor av bl.a. Marcus Larsson och Henrik Ankarcrona, urna i Älvdalsporfyr, golvur med en speldosa som bara finns i 2 ex.

Vitterhetsakademien äger 5 kulturfastigheter som alla välkomnar besökare. 1.Villagatan 3. 2. Skånelaholms slott i Uppland. 3. Stjernsunds slott i Närke. 4. Stensjö by nära Oskarshamn. 5. Borgs by på Öland.

Vid pennan Kerstin Möller
P.S: Vår guide rekommenderar, om vi vill veta mer om Villastaden att vi läser ”Villastan” av Fredric Bedoire

******************************************************************************

VISNING AV KONSTEN I STORKYRKAN, STOCKHOLM

20181018_130421_resized 20181018_133352_resized20181018_132616_resized

20181018_134731_resized 20181018_135636_resized

20181018_141745_resized 20181018_141844_resized

Torsdagen den 18 oktober i härligt höstväder var det dax för vår visning av konsten och historien om Storkyrkan. i Gamla stan. Vi möttes av vår eminente ciceron Domkyrkokaplan Ulf Lindgren som hälsade oss välkomna till Storkyrkan och berättade om vad kyrkan är idag med bl a en omfattande social verksamhet som värnar om mindre bemedlade som får ta del av kyrkans fonder.

storkyrkan eller Bykyrkan, som den kallades under medeltiden är Stockholms äldsta stadskyrka omnämnd redan 1279. Den är vigd år S:t Nicolaus, sjöfartens och handelns skyddshelgon. Under fyra sekler var den stadens enda församlingskyrka blev domkyrka 1942 och ingår sedan 1989 i Stockholms domkyrkoförsamling. Med Magnus Eriksson och drottning Blanka fick kyrkan i mitten av 1340-talet sitt första sidokapell – Vårfrukapellet med kalkmålningar som finns kvar ännu idag. Kyrkans mest omfattande ombyggnadsperiod inföll under Sten Sture d ä på 1468-96. Den största förändringen inträffade under Gustav Vasas tid som ville riva hela kyrkan av militära skäl, men fick nöja sig med att det femsidiga korutsprånget i öster.

 Nästa större förändring skedde 1736-42 då exteriören fick sin nuvarande barockprägel. Vid Stenhammars renovering på 1900-talet avlägsnades interiörens vita kalkputs och de ursprungliga tegelytorna kom till synes. Sedan flyttade vi runt i kyrkan och besåg Sankt Göran och Draken av lybeckaren

Bernt Notke som var en gåva från Sten Sture och hans maka Ingeborg Tott som tack för segern vid Brunkebergstorg över kung Kristian I. Vädersolstavlan speglar ett fenomen från 20 april 1535 kl sju till tio syntes över Stockholm ett optiskt fenomen med sju solar. Olaus Petri utpekas som beställare av tavlan och den sågs som ett varningstecken riktat mot Gustav Vasa. Silveraltaret från 1600-talet av E Erdmuller är av silver och ebenholtz och donerades av riksrådet och friherren Johan Adler Salvius som var Drottning Kristinas främste rådgivare och har sin grav i kyrkan. Kungsstolarna som används än i dag då kungaparet deltar i en gudstjänst är från 1660-talet av konstsnidaren Precht efter Nicodemus Tessins d ys ritningar. Predikstolen invigdes 1702 ett ståtligt barockarbete i Tessins anda. Det och mycket mera fick vi av Ulf i en mycket humoristisk anda som lockade till många goda skratt. Många sa att det var den bästa visning man varit med på – jag håller med.

 Som avslutning fick vi krångla oss ner i den gamla Likkällaren där bl a Bellman haft sin viloplats en tid. Spännande och att dessutom få gå på den gamla Brunkebergsåsens kullerstenar gjorde inte saken sämre. Vi tackade Ulf med en varm och stor applåd och lovade att återkomma snart.

 Vid pennan
Ulla-Britt de Marchi

******************************************************************************

Visning av Kungliga Musikhögskolan

Torsdag eftermiddag den 27 september i lite höstlikt väder möttes 26 förväntansfulla EKV:are i foajén till Kungliga Musikhögskolan. Fullbokat och 6 medlemmar på kölista som tyvärr inte kunder erbjudas plats.Vi togs emot av Elisabet Mellin, som berättade om den nya musikhögskolan som stod färdig sommaren 2016. Vi började vår vandring i biblioteket som är inrymt i det före detta stallet som fanns på den tid Swartlings ridskola låg här. Stallet och ridhuset är sedan 1933 byggnadsminnesmärkta och har därför bevarats. Pelare och del av taket är original. Målningar av tidigare rektorer hänger på väggarna.

IMG_3356IMG_3349IMG_1362IMG_1363

De nya lokalerna består totalt av ca 21 600 kvm. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, lärosalar, studior, restaurang och administration. Foajén och ljusgårdarna kan möbleras efter olika evenemang. Teknisk utrustning och akustisk utformning håller hög klass. Luften i lokalerna ska hålla en viss fukthalt för att tillgodose instrumentens särskilda behov.  Det finns fyra konsertsalar av hög standard. Storlekarna varierar liksom utrustning och utformning, men alla är flexibla och möjliga att anpassa för olika typer av konserter och evenemang.

I. Kungasalen är 400 kvm, en scen för KMH:s symfoniorkester och större ensembler. Den kan rymma mellan 450 och 750 platser för publik. Salen fick sitt namn i samband med att Carl XVI Gustaf valde att skänka KMH den pengagåva som svenskt näringsliv samlat in till kungen på hans 70-årsdag. Väggarna är klädda med akustiska paneler i lövtunn träfanér. Den röda färgen ska symbolisera intensitet och salens utåtriktade verksamhet. Rött är även KMH:s signaturfärg. Den stora stolsläktaren kan skjutas in i väggen för att ge en stor plan golvyta. Gradänger kan höjas upp till en scen i mitten av rummet.

 IMG_3351 IMG_3350

II. Nathan Milsteinsalen är anpassad för akustisk musik. Salen har fasta gradänger, en fast scen i ena ändan och en orgel i den andra. Salen är på drygt 200 kvm. Väggarna är klädda i samma slags fanerade, akustiska paneler som de i Kungasalen. Deras böljande vågor har både estetisk och akustisk funktion, och inspirationen till inredningen kommer från Stockholms skärgård.

 IMG_3352 IMG_3353

III. Lilla salen är anpassad för elförstärkt musik. Golvet är helt plant och salen kan rymma drygt hundra personer. I taket hänger en klangkupol med ett trettiotal högtalare, som kan sprida en avancerad ljudbild. Väggarna är klädda med akustiska paneler som döljer mängder av teknisk utrustning. Den gröna färgen ska föra tankarna till en skog, ett växande ekosystem för musikaliska experiment. Kreativiteum-Svarta lådan är en experimentscen för både inspelningar, konserter och installationer för en mindre publik. Här fungerar elförstärkt och akustiskt lika bra.

IMG_1378 IMG_1380

IV. Körsalen. Östra fasaden. Den kan beskrivas som en glaskub och inrymmer bl.a. en 2 pipig orgel. Konstnären Ebba Matz har gjort en större konstnärlig utsmyckning i anslutning till salen, som beskriver ljudvågorna av tre speciella ord ”sch, tyst, lyssna”.

IMG_3354 IMG_3355

Vi fick konsertprogram för hösten 2018 och hälsades välkomna tillbaka.
Vid pennan Kerstin Möller

 **************************************************************

Konstvandring i Hammarby Sjöstad 29 augusti 2018

25 personer guidades runt under 1 ½ timme av Marie Andersson, konstvetare och konstguide. Hon berättade på ett initierat och trevligt sätt om hur området har utvecklats ända sedan 1990. Det var Jan Inghe-Hagström, planarkitekt i Stockholms kommun och idégivare, som hade stor betydelse för hur området har utvecklats.

Vid Lugnets Terrass intill hållplats Sickla Udde börjar vandringen. Där möter vi konstverketInstabil av Lars Englund, en grön helt obalanserad vinge som är placerad på en orange pelare. Vi möter Fält, en skulpturfontän vid Sjöstadsparterren, som Thomas Nordström har skapat. Den omfattar 16 grönt infärgade betongelement som bildar en 100 kvadratmeter stor ”relief”. I varje betongdel finns en svart kärna av svarvad, polerad granit. Ur dessa kärnor pumpas vatten.

Vattenspelet styrs av en dator. Vid Sickla Udde möter vi också Observatorium av Gunilla
Bandolin. Konstverket, som är byggt i kanadensisk ek, var tänkt att kunna brukas av människor. Den används till picknickar, lek, solbadande, föreställningar, bröllop, barndop mm. Vid Sjöstadsparterren hittar vi Vattentrappa, som är en vattenkonst. Konstnären Dag Birkeland fick i uppdrag att skapa en intressant vattenvandring från källan till utloppet och skapa en avslutning på Sickla kanal. Diagonalt ställda stenblock i röd porfyr bildar trånga passager som framkallar pendlande vattenrörelser. På kvällar och nätter belyses vattnet underifrån.

Vid Hammarby Alle´uppmärksammas vi på en husfasad, där det ovanför bottenvåningen, finns en bildserie som kallas för Livsfrisen och som går från födelsen till döden. Längs nästa fasad finns verket Uppvaktningen som sträcker sig över de fem översta våningarna. Konstnären är Lars Arrhenius.

Vi som fick möjlighet att besöka Hammarby Sjöstad tyckte nog överlag att det blev ett både spännande och intressant besök. Och vilken tur vi hade med vädret!
Utflyktsgruppen gm Kerstin Möller

IMG_3334 IMG_3335

IMG_1336 IMG_1335

IMG_1337 IMG_1338

 IMG_1340

 

 ******************************************************

Bogesunds Slott, 17 maj 2018

 20180517_145737_resized_1 20170909_121307_resized   20170909_111509_resized20170909_120220_resized20170909_113551_resized20170909_113923_resized   20170909_105115_resized 20170909_110433_resized 20170909_110630_resized20170909_111353_resized
 
 

Den 17 maj åkte en stor skara EKV:are i väg i gemensamma bilar från konsthallen till Bogesunds slott i vackert men lite svalare väder än väntat.

Vi kom fram till en fantastisk riddarborg som ligger vid Stockholms inlopp utanför Vaxholm. Slottet har stått obebott i över 100 år och det här bidragit till att det har skonats från ovarsamna installationer och moderniseringar. Det gör att vi kan se tydliga årsringar från tre sekler. Bogesund uppfördes av Per Brahe d y en av landets mäktigaste män på 1600 talet.

På 1860-talet får slottet sin nuvarande riddarborgsgestaltning med höga torn. Bogesunds slott tillhör svenska staten sedan 1946.

Spännande var att IKEA också var i Slottet och fotograferade så vi fick kliva över sladdar m m. Och vi fick inte fotografera i slottet, om ni undrar över mina bilder så är dom tagna vid ett annat besök. Vi blev lovade fri entré om vi kommer tillbaka i sommar för det var några rum vi inte kom in i pga IKEA. Bogesund har visningar lördag och söndag kl 14 i sommar.
Efter visningen av slottet fick vi besöka det fina slottskapellet som en extra bonus.

 20180517_135841_resized

Vi tackade varmt vår fantastiska guide med en varm applåd och överlämnade Edsviks konsthalls årsbok. Därefter promenerade vi till Caféet där vi bjöds på kaffe och jättegoda vaniljbullar.

 Vid pennan och kameran
Ulla-Britt de Marchi

 *****************************************************************************

 Studiebesök på Sveriges Radio – 25 april 2018

IMG_0845IMG_0856

Vi var 20 personer från Edsviks konstvänner, som försedda med besöksbrickor, guidades runt i Radiohuset av Fredrik  Ralstrand, trafikreporter och sändningsledare. Han berättade på ett intressant och trevligt sätt om företaget och kanalerna, om public service mm. Vi fick också besöka några olika studior. Det är 1700 anställda på Sveriges Radio, varav 900 personer finns i Stockholm. Vi fick veta att det nuvarande Radiohuset, ritat av arkitekterna Erik Ahnborg och Sune Lindström, invigdes 1962. Fasaden är K-märkt. Dessa arkitekter har också ritat Berwaldhallen. Värt att nämna är att Erik Ahnborg också har ritat Sollentunamässan och konsertscenen Dalhalla. Radiohuset är byggt på tidigare militärt område, nära Gärdet. Det finns bl.a. en gammal militärkyrkogård i närheten, Artilleri kyrkogården. – På vår rundvandring i Radiohuset stannade vi upp vid några konstutsmyckningar bl.a. den 100 kvadratmeter stora väggreliefen Pelarsal i ofärgad betong av Folke Truedsson och  Folkbildaren i trä  av Lenny Clarhäll. Vi gick förbi rullbandspelare mm som numera har antikstatus.


IMG_0838IMG_0839
20180425_133508_resizedIMG_0842

Här ser vi en del av konsten på Sveriges Radio

IMG_0846IMG_0853

Vi informeras om att SR är ett avgiftsfinansierat medieföretag som har till uppgift att ”bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst, ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen”. SR producerar alla egna nyhetssändningar dels av Ekot dels av de lokala kanalernas nyhetsredaktion.

20180425_140622_resized20180425_135328_resized
20180425_134154_resized20180425_133632_resized

Det görs mätning av s.k. faktisk lyssning och gruppen äldre verkar f.n. lyssna mindre på P 1 och mer engagerade på Facebook. P2 är kanalen som rymmer musik, klassisk, jazz, andlig mm samt minoritetsspråken i Sverige. P 3 sägs ha ny musik, journalistik och humor. P 4 är Sveriges största mediekanal. Den är Sveriges beredskapskanal som  tillsammans med MSB ger krisinformation! Trafikinformation ligger annars högst på listan, följt av Radiosporten, Karlavagnen mm.

IMG_0855IMG_0854

IMG_0858

Vi som fick möjlighet att denna dag besöka Radiohuset tyckte nog överlag att det blev ett både spännande och intressant besök. Tråkigt att vi var tvungna att säga nej till så många.

Utflyktsgruppen gm Kerstin (Möller)

 **************************************************************

Årsmötet 20 mars 2018 och lista över årets vinnare i konstlotteriet 2017/18

IMG_3198  IMG_3202IMG_3204

Ricardo presenterade kommande utställningar framförallt Sollentunakonstnären Erland Cullberg som öppnas 28 april. Som ordförande till årsmötet valdes Lars G Lindström.

IMG_3211  IMG_3208 IMG_3212

Lars-Erik Holm avtackades efter 5 år som Edsviks Konstvännernas ordförande och
Ulla-Britt de Marchi välkomnades som ny ordförande.

Konstlotteriets vinnare :
Gunilla Wedin
Margareta Lindqvist.
Inga-Lill Svedberg.
Lars-Eric Holm
Jana Rosqvist
Gun Hedenskog
Marianne Lumley
Anita Gylje
Björn Frändegård
Barbro Malmberg
Ulla Pjernerud
Gunilla Lilja
Maj Hilding
Elisabet Malmberg
Mariene Geijer.

  IMG_3195 IMG_3196IMG_3194

 ***********************************************************

Besök på Kristinehovs Malmgård den 8 mars 2018

20180308_121251 20171019_122332 20180308_132043 20180308_143509 20180308_135014 20180308_134947

På internationella kvinnodagen den 8 mars kom 36 tappra
EKV:are till Kristinehovs Malmgård i snöyran. Vi som hade tänkt
möta våren – nåja gumman tö är nog på gång.
 
Vi togs emot av vår ciceron Anders Lövgren – ansvarig och eldsjäl på Malmgården
införd i 1700-tals kläder. Anders förde oss tillbaka till 1700-talet och
berättade om slagfält till sjöss och på land mellan Sverige och andra
stormakter. En rejäl genomgång av svensk historia.
 
Vi gick vidare i de nyinredda och restaurerade rummen i Malmgården
där Anders berättade om gårdens historik från 1700-talet och till
i dag, bl a om G F Diedrichson upphovsmannen vars starka sociala
engagemang för ett humanare samhälle och vitalt samhällsliv
för kvinnor och män lever kvar än i dag.
1790 byggde grosshandlaren Diedrichson sitt sommar-plaisir på
Kristinehov. Till Malmgården, som låg i en stenig och bergig trakt,
hörde ladugård med kor, stall med hästar, hönshus, vagnslider, förråd,
uthus, brunnar och iskällare samt ett orangeri med pomeranser och
sällsynta växter i den stora trädgården. Man odlade även tobak, humle och
kål.
 
2009 togs Malmgården över av Kristinehovs Malmgårds ekonomiska förening
som driver verksamheten i dag.
 
I dag används Malmgården till fest och konferensverksamhet och andra
sammankomster som föredrag och musikevenemang. Förra året räknade
man in 55.000 besökare – fantastiskt!
 
Anders berättade även livfullt om deras besättning om 1700-tals höns som försvarar sig
med den äran mot anfall av fyrbenta och bevingade fiender. Bif en bild som
jag tagit av hönsen vid ett tidigare besök.
 
Vårt besök avslutades med fika i den närbelägna flygeln och vi tackade Anders
med Edsviks Årsbok och en varm applåd.
 
Vid pennan och foto
Ulla-Britt de Marchi

Konstvisning på Citybanan den 31 januari 2018

IMG_3156

Rapport från årets första utflykt med Edsviks konstvänner den 31.1 2018: Konstvisning på Citybanan och de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan, som invigdes i juli 2017.

IMG_3147

49 personer, fördelade på två grupper, visades under 1 ½ timme runt av Marie Andersson, konstvetare och konstguide, som visat och skrivit om konsten i tunnelbanan under drygt 15 år. Konsten i Citybanans stationer har en viktig funktion att hjälpa resenärerna att orientera sig i stationernas olika delar. Över 400 konstnärer anmälde intresse; till slut valdes åtta konstnärer till station Stockholm City och sex konstnärer till station Stockholm Odenplan. I juli 2017 invigdes Citybanan.

Här nedan redovisas några av de konstverk som vi mötte på vår väg.

Station Stockholm City. På den vänstra plattformens gavlar återfinns Peter Svedbergs verk Stad, Träd och Äng. Konstnären formulerar själv sin målsättning så här ”Det övergripande temat gestaltar det som resenären kan förväntas möta ovan jord”.

På den vänstra plattformens pelare har Åsa Lindström skapat sitt verk Vardagens sal. Motiven anknyter till naturen, grönskan och djurlivet. Här återfinns trädstammar av olika slag, fåglar och svampar.

På södra mellanplanet finns Karin Lindhs Pendlarkatedralen som består av fyra olika delar. Kupolen vid det södra mellanplanet har klätts in med ett veckat och draperat undertak, belyst underifrån. Tanken kan gå till en veckad kjol i rörelse. ”Vi pendlar minst ett år av våra liv. Sekunder, timmar, dagar, år. Pendlaren förtjänar den pampigaste av platser” (konstnärens egna ord.)

På Centrala mellanplanet visas videoverket Cuckoo Clock av Lars Arrhenius, på en 4 m bred och drygt 2 m hög skärm. Konstnären skriver själv ”Vid varje heltimme händer det något speciellt i animationen likt ett klassiskt gökur, ex kl 15 gör alla vågen”.

Station Odenplan. I rulltrappsschaktet vid norra mellanplanet återfinns David Svenssons verk Life Line. Konstverket är baserat på linjen och består av neonliknande varmvit LED, över 400 meter fördelade på 32 linjer. Tillsammans bildar de olika linjerna ett 350 kvadratmeter stort ljusverk.

I rulltrappan uppgång Odenplan visas Jessica Faiss videoverk Voyage. Videoverket består av sju delar, filmade från en linbana i den svenska fjällvärlden.

Den som vill veta mer rekommenderas varmt att besöka Sl konst.se och/ eller läsa ”En guide till konst i tunnelbanan”, en bok  av Marie Andersson som kan köpas på nätet eller i TNF-butiken (Trafik-Nostalgiska Förlaget), Österlånggatan 20 i Gamla stan.

Med hälsningar från Utflyktsgruppen/ Kerstin Möller

IMG_3149IMG_3150IMG_3151IMG_3152IMG_3153 IMG_3154IMG_3155IMG_0544

______________________________________

Stockholms Stora Synagoga den 23 november 2017

20171123_13450920171123_13374620171123_13542820171123_135442

Vi var 27 personer från Edsviks Konstvänner som besökte Stockholms stora synagoga torsdagen den 23 november.

Mötesplatsen var bronsstatyn ”Flykten med Toran” av Willy Gordon, som föreställer en jude som flyr med rullarna med den mosaiska lagen. Vi togs emot av Eva Aperia, fil.dr och lärare. Innan vi gick in i synagogan ombads männen i vår grupp ta på sig en huvudbonad.

Eva Aperia berättade initierat, engagerat om både  byggnaden och verksamheten inom dess väggar. Stockholms stora synagoga är ritad av den svenske arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, Den är byggd i orientalisk stil och rymmer ca 1000 personer. Blandningen av olika stilar gör denna synagoga så unik. Scholander smyckade synagogan med en magnifik orgel som dock inte får användas, undantagandes Judiska nyåret och Försoningsdagen. Synagogan började byggas 1867 och invigdes 1870, samma år som judar i Sverige fick fullständiga medborgerliga rättigheter. Det är den största av tre synagoger inom den judiska församlingen i Stockholm.

Vi informerades om att en synagoga inte är någon nödvändighet för en judisk gudstjänst som kan hållas nästan varsomhelst. En synagoga kan beskrivas som en mötesplats. Det viktiga är att en minjan- 10 vuxna judar (judiska män i ortodoxa församlingar) – finns närvarande. Varje synagoga har en Bimah (läspulpet) och ett Aron Hakodesh, ett skåp där Torah-rullarna förvaras.

Rabbin sedan 2015 är Ute Steyer, den första kvinnliga rabbinen i Sverige.

Efter besöket i synagogan vandrade en del av oss till Stadsmissionens nystartade café nära Kungsträdgården för kaffe och samtal.

Utflyktsgruppen gm Kerstin Möller

 

 

Villa Lusthusporten /Wicanderska villan

20171026_141416 20171026_140521 20171026_141132 20171026_130805 20171026_140200

Den 26 oktober samlades 25 alerta EKV-are på Kungliga Djurgården vid Villa Lusthusporten / Wicanderska villan för visning av en villa som det är få förunnat att se från insidan. Namnet Lusthusporten anses hämtat från ett av Drottning Kristinas många lusthus från 1640-talet.

Villan vi besökte byggdes på 1870 – talet av grosshandlare Brinck med Axel Kumlien som arkitekt. Den inköptes och ombyggdes av korkfabrikören, konsul Hjalmar Wicander (1860-1939) och har en blandad stil i jugend och barock.

Hjalmar Wicander var en stor mecenat och samlare och har donerat sina stora samlingar till bl a Nationalmuseum och Nordiska museet som äger villan. Slottet Harpsund donerade Hjalmar till svenska staten att nyttjas av stadsministern.

Vår otroligt kunniga och inspirerande guide Ulla-Karin från Nordiska museet avtackades med en stor och varm applåd.

Vid pennan och foto
Ulla-Britt

SKULPTURVANDRING PÅ KUNGLIGA DJURGÅRDEN

Onsdagen den 27 september samlades en förväntansfull grupp på 27 EKV:are utanför Nordiska Museet i väntan på vår guide Camilla från Carl Eldhs ateljémuseum.  Vi skulle bege oss ut på skulpturvandring på Kungliga Djurgården och vädret var fint med vackra höstfärger.

Camilla började med att berätta om utsmyckningen på Nordiska Museet och mycket detaljerat om den stora statyn av Karl X Gustav (regent på 1600-talet efter Drottning Kristina). vi fick veta allt om hans klädsel mm. Skulptör: Gustav Malmqvist och skulpturen restes 1917. Vi vandrade vidare och besåg Karl XV till häst vid Biologiska Museet, Orfeus vid Galärvarvsmuren och gick in via kyrkogården till Estoniamonumentet av Miroslav Balka. Sedan till Djurgårdsvägen och Fången Viking en spännande skulptur av John Börjesson och tvärs över gatan vid Liljevalchs Konsthall kunde vi bese Bågskytten av Carl Milles på en hög sockel. Sedan gick vi upp för trapporna till Hasselbacken pust pust och där mötte oss självaste Bellman med en lite skadad luta. Som avslutning stannade vi vid Hazeliusporten och den sista vackra statyn var Jenny Lind av Erik Rafael-Rådberg vid Framnäs.

Sedan var många fikasugna och gick till närliggande caféer. Lite överkurs: Alla statyer tillhör Kungl. Djurgårdens Förvaltning. Vill man se mera av Djurgårdens skulptur rekommenderar jag Valdemarsudde där det finns ca 15 skulpturer i parken, Thielska Galleriet som har 7 st och runt Rosendals slott som har 6 st. Längst ut på Blockhusudden finns en liten trevlig staty Yxmannen av Erik Grate.

Vid pennan:
Ulla-Britt de Marchi
 
Foto: Sonja Dahl och Ulla-Britt de Marchi

 IMG_3046IMG_3047

 IMG_303620170927_140234 IMG_305020170927_141842

IMG_305420170927_142955

 *****************************************************

Utflykt till Västertorp 24 augusti 2017

Vi blev 21 medlemmar som i vackert väder vandrade runt och tittade på skulpturer dels vid torget och dels ute bland bostadshusen i det naturparksliknande landskapet.

Det var donatorn Fritz Eriksson som samlat in konst till den kommande skulpturparken. Till hjälp hade han skulptörerna Stig Blomberg och Ivar Johnsson samt stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. Parken invigdes den 2 oktober 1955 i närvaro av bl.a. Kung Gustav Adolf och drottning Louise. Fritz Eriksson höll invigningstal och hoppades att Västertorpsborna skulle ta till sig konsten i vardagslivet och att den skulle bli lika givande för dem som för honom.

Vi fick se Endre Nemes stora väggklocka ”Zodiaken” i färgstark emalj på en av tegelfasaderna vid Centrumtorget med alla tolv stjärntecknen satta i fyrkant och en förgylld sol i mitten.

Allan Runefeldts ”Gubben och geten” är annars den mest folkkära och välkända skulpturen i Västertorp och har blivit en del av förortens identitet.

Eric Grates ”Trädet” är en annan välkänd skulptur, som i form av en kvinna, sträcker sig upp mot Centrumhusets höga fasadperspektiv. Eric Grates andra skulptur ”Liggande kvinna” är placerad på kanten till den ovala fontänen vid torget. I Centrum finns också Henry Moores ”Inre och yttre form” liksom Bror Marklunds ”Sittande pojke”, som leende sitter i bakgrunden vid torget. Vid muren upp mot parken passerar vi skulpturen ” Nyfödd kalv” av Asmund Arle och också Palle Pernevis ”Petite femme” vid sidan av trappan. På en höjd tronar Arne Jones ”Katedral”.

Parkleken Lugnet i Västertorp ligger inbäddad i grönska. Här finns fem skulpturer placerade. Edvin Öhrströms ”Gåsen”, som står vid plaskdammen, bildar mittpunkt. I parklekens början sitter Liss Erikssons robusta ”Faster” i grå granit. I den norra ändan av parkleken står Ivar Johnssons brons  ”Mannen med islandströja”. I dess östra sida står Stig Blombergs skulptur ”Systrarna”. Mitt emot ”Systrarna”, på andra sidan parken, finns ”Stående pojke” och representerar gossarnas sida.

Västertorp avslutas i norr med en liten bergsrygg innan Hägerstensåsen tar vid. En grupp stjärnhus är utplacerade här. Fasaderna är grå men har färgstarka fönsterbågar som ger ett modernare, funkisbetonat intryck. Nedanför stjärnhusen finns en liten park . Här står Nils Möllerbergs skulptur ”Sigyn” vid den ovala fontänen med ljusgrön vattenbassäng.

Vi avslutar konstvandringen vid Västertorps simhall som byggdes 1976. Den fick konstnärlig utsmyckning av den gotländska konstnärinnan Pye Engström. Hon har huggit ”Efter badet”, en skulptur som också fungerar som sittplats för badets gäster. Här kan man sitta i knät på sju utvalda personer som var aktuella på 1970-talet: Elise Ottesen Jensen, Paulo Freire, Sara Lidman, Mao Tse-tung, Angela Davis, Georg Borgström, Pablo Neruda.

Vid pennan Kerstin Möller.

”Konsten och Västertorp” av Rikard Larsson rekommenderas för läsning.

20170824_125925_resized 20170824_121315_resized20170824_122636_resized20170824_123353_resized20170824_125719_resized

20170824_120755_resized20170824_131808_resized20170824_124827_resized
20170824_122212_resized20170824_120741_resized20170824_124037_resized20170824_121645_resized

 

 

Besök på Liss Erikssons ateljé den 27 maj 2017

IMG_2639 IMG_2641 IMG_2640 IMG_2647 IMG_2649 IMG_2643 IMG_2642

Vi samlades 25 EKV:are lätt andfådda efter bestigningen av trapporna upp till Maria Prästgårdsgata 3.

Vår första upplevelse var det vackra brudparet med tärna och marskalk som skulle fotografera sig vid 3:an innan vigseln i Maria Magdalena kyrka.

Vi togs emot av Ann-Sofie (hennes morfar var Christian Eriksson!) och Carina (ingift i familjen) och kom ut till en helt annan värld när vi såg den vackra gamla gården omgärdad av hus från olika epoker, det äldsta från 1600 – talet. Ann-Sophie berättade och visade på en mängd skulpturer av Liss Eriksson bl a La Mano, som står i full storlek på Katarinaberget på Södermalm – en hyllning till de svenskar som frivilligt slagits mot Franco 1936-1938,

Fågelmannen som står på torget i Arvika,
Paret som finns i original i Kungsträdgården m flera.

Vi fick sedan besöka Liss atelje och även klättra upp till den plats där Christian Eriksson (Liss far) arbetade. Britta Reich – Eriksson (Liss hustru) var en mycket erkänd konstnär känd bl a för sina kyrkfönster. Liss och Britta samarbetade vid många kyrkoinredningar.

Efter denna trevliga rundvandring tackade vår ordförande Lars-Eric våra ciceroner med varsin bok om Edsviks utställningar och en varm applåd. Därefter inmundigade de som ville en smörgås och ett glas vin i den vackra trädgården under blommande syrener och strålande sol.

 
Vid pennan
Ulla-Britt
 
Foto
Sonja
 
******************************************************************************

 Besök på Sidenväveriet den 29 mars 2017

Almgrens Sidenväveri.. den 29.31 Almgrens Sidenväveri.. den 29.3

20170329_150717

K A Almgrens sidenväveri grundades 1833 av Knut August Almgren och drivs idag av femte generationen Almgren. KA Almgren var Skandinaviens största kvinnoarbetsplats under några årtionden på 1800-talet, då det som mest var 200 personer anställda. Här har sammanlagt drygt 900 personer varit anställda fram till 1974. Vävsalen som bevarats har kvar vävstolar och redskap sedan den togs i bruk 1862. Här handvävs exklusiva helsidentyger med J.M Jacquards uppfinning från 1805 som revolutionerade textilindustrin.Tygets mönster överförs till varpen via en hålkortskedja. Almgrens var en av de första i Sverige med jacquardvävstolar. Än idag kan man beställa ordensband och sidendamast.

Vår guide Camilla inledde med en noggrann skildring av konsten att väva siden och hur lång tid det tar att sätta upp en varp (14 dagar) och hur många tusen trådar som ingår. För en okunnig vävare som undertecknad svindlar siffrorna när det kommer till inslag och rapporter med mönster! Beskrivningen av hur man övergick till att ha små barn som satt överst på kanten av vävstolen och slängde ner de olika trådrullarna med olika färger till att använda den franska uppfinningen med hålkort var så teknisk att den är svår att beskriva utan ingående illustrationer. Historien om hur den unge Almgren lärde tekniken i Frankrike under sken av att vara fransman och sedan smuggla den hemliga apparaturen i smådelar till Sverige och använda den i sin nystartade firma är som en riktig detektivhistoria. Han lyckades väl och utökade sin verksamhet under sidenväveriets storhetstid. Sönerna fortsatte och även nästa generation men sedan blev efterfrågan för liten och verksamheten lades ner. Släkten Almgren bildade till sist en stiftelse som nu driver museet och beställningsverksamheten. Men man behöver mer förståelse och bidrag från Stockholms stad för att kunna fortsätta! En pärla och en doldis bland muséer som man önskar att fler hittar till!
Utflyktsgruppen/ Kerstin Möller

 ********************************************************

 Årsmötet 23 mars 2017

IMG_2523 IMG_2519 IMG_2521 IMG_2518 IMG_2517 IMG_2516 IMG_2513 IMG_2515 IMG_2512IMG_2514

********************************************************

Stuckatörens våning

Onsdagen den 15 februari var det dax för årets första studiebesök – Stuckatörens våning, David Bagares gata 10 var vårt mål. Vi hade bokat två visningar för säkerhets skull, vilket behövdes för det blev fullbokat nästan på en gång.

Bostaden i Stuckatörens Hus är en av Stadsmuseets museilägenheter varför vi togs emot av en av deras guider Byggnadsantikvarien Eva Larsson. Huset uppfördes av av stuckatören Axel Notini 1882-83. Notinis hus var tänkt att visa upp hans konst. Stucken, en blandning av gips, cement och lim vilken lätt kunde formas till dekorativa figurer var högsta mode. Uppdraget att rita huset gick till arkitekten Valfrid Karlsson. Karlsson ritade ett minitatyrpalats med en rikt dekorerad fasad i italiensk nyrenässans. Fasaden smyckades med karyatider och korintiska pilastrar av stuck och gjuten zink. Notini utförde själv stuckarbetena i salonger och trapphus.

Axel Notini tillhörde en bildhuggarsläkt från Lucca i Italien, hans far Giovanni flyttade 1852 till Göteborg och Axel bosatte sig i Stockholm efter studier vid Chalmerska slöjdskolan och startade en egen verkstad och blev en av de främsta bildhuggarna i Sverige med offentliga utsmyckningar bl a i Rosendals slott, Arvfurstens palats mm.

Våningen som visar hur ett högre borgerligt hem såg ut använde även Axel för att visa upp sina stuckarbeten för tilltänkta kunder. Familjen Notinis våning köptes 1992 av Samfundet S:t Erik som överlämnade den som en gåva till Stockholms stad.

Vid pennan
Ulla-Britt de Marchi

Edsviks Konstvänner - Stuckatörens Våning.. den 15.22Edsviks Konstvänner - Stuckatörens Våning.. den 15.24Edsviks Konstvänner - Stuckatörens Våning.. den 15.25 Edsviks Konstvänner - Stuckatörens Våning.. den 15.26 Edsviks Konstvänner - Stuckatörens Våning.. den 15.21 Edsviks Konstvänner - Stuckatörens Våning.. den 15.2

 HALLVÄRDSMIDDAG I EDSVIKENS RESTAURANG

20170124_171913_resized20170124_172109_resized20170124_170748_resized20170124_173104_resized20170124_170943_resized20170124_170914_resized

20170124_171900_resized

 ***********************************************************************

SOFIAPRISET TILLDELADES EDSVIKSKONSTVÄNNERNA

Sofiapriset för 2016 tilldelades Edsviks Konstvänner för sina ideella insatser att i samverkan med Edsviks Konsthall arbeta för att tillgängliggöra konsten och kulturen i Sollentuna samt för att verka för Edsvik som en kulturell mötesplats

 
Vår ordförande Lars-Erik Holm mottog priset av Magnus Ramstrand
 
sofiapriset
 
övriga föreningar som också mottog priser på slottet
 
sofiapriset1
 
 
Skölden från 1766 med Sofia Magdalenas initialer
 
sofiapriset3 sofiapriset2
 
 
****************************************************************************

Edsviks konstvänners besökte Begmans gjuteri den 7 december 2016

herman-bergmans-konstgjuteri-ab-den-7-123herman-bergmans-konstgjuteri-ab-den-7-121Skickad till info@bergmanskonstgjuteri.se - Vice VD 1:e ciselör Tomas Broman.

En regnig blöt kväll besökte Edsviks Konstvänner Herman Bergmans gjuteri. De flesta av oss åkte pendeln till Skogskyrkogården och gick sedan de resterande 250 m till gjuteriet. 17 st deltagare hade anmält sig, Två fler än som var max antalet besökare men alla fick vara med i dessa gamla, slitna, dammiga o mycket charmiga lokaler. Gjuteriet har legat här sedan 1908. Massor av kända figurer i både skulptur, modeller och tidningsurklipp fanns på väggar och hyllor, Astrid Bergman, dotter och svärsonentill Evert Taube, Milles, Eld, Lena Cronqvist, Jörpeland, bland andra och så småningom kommer även Zlatan att finnas och ”tillverkas” här.

Vi fick de mest grundläggande kunskaper i gjuteriteknik osv, En andlöst beundrande skara som nog inte trodde att en sån här verksamhet fortfarande existerade. Efter ca 90 minuter var guidningen över och vi tackade för lektionen. Jag tror faktiskt att flera av oss skulle vilja arbeta åtminstone prya i denna teknik o miljö. (Inga bilder från besöket)

******************************************************************************

 
 
20161115_120831_resized 20161115_120736_resized20161115_120231_resized20161115_115314_resized20161115_114525_resized

 20161115_113159_resized20161115_111719_resized

Den 15 november besöktes Stockholms Odd Fellow-hus. VästraTrädgårdsdgatan 11 A

Palatset blev ordenshus 1926. Säljare var den välkände grosshandlaren och tobaksfabrikören Walter Bäckström. Huset har en spännande historia som sträcker sig från 1600-talet fram till modern tid. Byggnaden har ägts av flera adliga släkter som Baner, Bielke och Piper. Vi guidades runt i detta magnifika hus av ordensbrodern Gunnar Laninge, som är VD och fastighetschef för huset.

För att få bli medlem i Odd Fellow måste man tro på ett högre väsen                                   Medlemmarnas uppgift är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland alla medmänniskor.  Logen har fyra budord som varje medlem skall försöka leva upp till.                                                                                                                                                   ” Att besöka de sjuka, att hjälpa de nödställda, att begrava de döda och att uppfostra de föräldralösa”

I praktisk handling gör man många stora insatser. I Svenska Storlogen förvaltas ett antal fonder vars avkastning fördelas till olika projekt. De mest betydelsefulla stiftelserna är Barnfonden och Humanitära Fonden. Genom dem fördelar Storlogen två miljoner varje år i form av finansiering och stöd till olika projekt.

Den största ekonomiska insatsen sker i de lokala logerna och lägren. Gåvor insamlade bland Ordens medlemmar genererar åtskilliga miljoner som fördelas runt om i landet.

Under sina möten, som hålls två gånger i månaden, får medlemmarna inte tala om politik och religion. Odd Fellow Orden i Sverige består av 336 lokala verksamheter och finns på 135 orter. Medlemsantalet är ca 40 000 varav en tredjedel är kvinnor. De kvinnliga träffas för sig i Rebeckalogerna.

Gunnar Laninge visade oss de magnifika kyrkorumsliknande salarna; varje sal är inredd med fyra predikstolsliknande hedersplatser avsedda för de högre ämbetsbröderna och ämbetssystrarna. Odd Fellow är  troligen det mest utåtriktade av de gamla ordenssällskapen. Enligt Gunnar Laninge ”vi är inte hemliga, men slutna”. Till de olika ritualerna och ceremonierna – när medlemmarna har på sig sina ordensdräkter – har utomstående inte tillträde.

Alla bröder och systrar i Odd Fellow har sin plats i hierarkin från vilken de avancerar i sin egen takt. Var en medlem befinner sig i hierarkin syns på den halsduksliknande krage varje medlem bär. Kragarna är olika för varje grad. Finaste kragen har Storsiren; den högste ämbetsbrodern i landet.

Kuriosum. Det finns en champagne Odd Fellow Cuvee Prestige – en unik champagne – framtagen i samarbete med Björn Widell och Karl-Johan Lindquist som ansvarar för Odd Fellow restaurang i Stockholm och Champagnehuset JM Gobillard & Fils. Pris 339 kr.

*************************************************************************

 
img_2086img_2085img_2084
 
img_2088img_2090 img_2087
 
 img_2093 img_2091 img_2089
 
 img_2094 img_2095

Stockholms Moské, Medborgarplatsen

Vi blev till slut 29 personer från Edsviks konstvänner som besökte Stockholms moské onsdagen den 12 oktober 2016 för att få en inblick i både byggnaden och verksamheten inom dess väggar.

Moskén invigdes år 2000. Tidigare hade byggnaden fungerat som omformarstation för Stockholms elektricitetsverk, kallad Katarinastationen, ritad av Ferdinand Boberg. Byggnadens ornamentik och invändiga kakelmosaik har mycket gemensamt med islamisk arkitektur och byggnaden är också riktad mot Mekka.

Vi besökare fick först ta av oss våra skor. Imanen Mahmoud Khalfi tog emot oss, guidade oss runt, informerade oss om religionens fundament mm, svarade på våra frågor. Vi blev bjudna upp till den kupolliknande högsta våningen med halvmåne på taket och sedan vandrade vi ner till den stora bönesalen. Det var dags för eftermiddagsbön och vi kunde vara med. Det ordnades med stolar åt oss så vi kunde sitta och titta på under bönen. Männen stod på raka linjer och föll på knä och reste sig under ledning av en imam och enligt en speciell ritual. I alla moskér finns en bönenisch, mihrab, som visar åt vilket håll Mekka ligger. Stengolvet har försetts med en vacker grönfärgad heltäckande matta av dansk design. Från golvet hänger enorma kristallkronor från Tjeckien. En stor läktare har byggts där kvinnorna kan bedja. Bönesalen med separata avdelningar för män och kvinnor är inte bara en plats för bön utan också ett ställe att bara vara på. Det erbjudes möjligheter till utbildning och man har ca 200 vigslar per år i Stockholms moské.

Efter besöket i moskén vandrade en del av oss till Södergården på Götgatan 37 för kaffe och samtal. (Utflyktsgruppen gm Kerstin Möller)

På tisdagen den 13 september 2016 i underbart sensommarväder möttes 45 glada EKV:are vid Villa Akleja i Vaxholm. Fullbokat med andra ord och vi hade dessutom 5 medlemmar på kölista och 6 vänner till medlemmar på kölista nr 2 – så intresset var stort.

Vi togs emot av Sanna Moser med kaffe/te och smörgås som intogs i trädgården med fantastiskt havsutsikt.
Därefter bänkade vi oss inne i huset där Claes Moser berättade om hur hans intresse för konstnären J A G Acke väcktes i unga år och hur han började sitt samlande av hans konst trots visst motstånd i början från sin konstkunninge far.
J A G Acke ingick i en konstnärskoloni bestående av några av den tidens stora välkända kulturrepresentanter som Bruno Liljefors, Albert Engström, Gustaf Ankarcrona och den tyska konstnären Bachman, i skaran ingick även skribenterna Edvard Alkman och Birger Mörner.
Även Anders Zorn och Gustaf Fjaestad slöt sig till gruppen.
J A G Acke gifte sig med Eva (Eja)Topelius (dotter till Zacharias) och paret adopterade en son Fausto från Rom, vilken är avbildad på den första tavla som Claes om ung inhandlade utan att veta konstnärens namn eftersom tavlan var osignerad.
Claes berättade även om de turer som ledde till inköpet av Villa Akleja som var paret Ackes hem i många år.
Acke designade också möbler, en en vacker stol fick vi provsitta. Ytterligare möbler av hans hand fick vi se prov på i våras på Manilla.
Därefter fick vi botanisera fritt bland alla de 150 verk som Claes samling i dag innefattar.

Vår ordförande Lars-Eric tackade Claes varmt för besöket och överlämnade Edsviks utställningskalender.

Vid pennan  Ulla-Britt de Marchi

________________
 
 
 
Här finner du en länk till text o bilder från en av våra medlemmar från senaste utflykten.
 
 
 

huset-kopia

  Här kommer en kort redogörelse av utflykten till Villa Akleja Vaxholm, 

På tisdagen den 13 september i underbart sensommarväder möttes 45 glada EKV:are vid Villa Akleja i Vaxholm. Fullbokat med andra ord och vi hade dessutom 5 medlemmar på kölista och 6 vänner till medlemmar på kölista nr 2 – så intresset var stort.

Vi togs emot av Sanna Moser med kaffe/te och smörgås som intogs i trädgården med fantastiskt havsutsikt.

Därefter bänkade vi oss inne i huset där Claes Moser berättade om hur hans intresse för konstnären J A G Acke väcktes i unga år och hur han började sitt samlande av hans konst trots visst motstånd i början från sin konstkunnige far.

gubbe

J A G Acke ingick i en konstnärskoloni bestående av några av den tidens stora välkända kulturrepresentanter som Bruno Liljefors, Albert Engström, Gustaf Ankarcrona och den tyska konstnären Bachman, i skaran ingick även skribenterna Edvard Alkman och Birger Mörner.
Även Anders Zorn och Gustaf Fjaestad slöt sig till gruppen.tavla

J A G Acke gifte sig med Eva (Eja) Topelius (dotter till Zacharias) och paret adopterade en son Fausto från Rom, vilken är avbildad på den första tavla som Claes om ung inhandlade utan att veta konstnärens namn eftersom tavlan var osignerad.

Claes berättade även om de turer som ledde till inköpet av Villa Akleja som var paret Ackes hem i många år.

Acke designade också möbler, en en vacker stol fick vi provsitta. Ytterligare möbler av hans hand fick vi se prov på i våras på Manilla.

Därefter fick vi botanisera fritt bland alla de 150 verk som Claes samling i dag innefattar.tanter

Vår ordförande Lars-Eric tackade Claes varmt för besöket och överlämnade Edsviks

utställningskalender.

Vid pennan

Ulla-Britt de Marchi

_________________________________

 Tisdagsvisning av Ricardo – 6 September 2016

Som vanligt fick vi en genomgående guidning av nuvarande utställningar av Ulrica Hydman Vallien och Leif Tjerned. Missa inte dessa utställningar!!!

img_2037img_2038img_2042img_2043img_2044img_2045img_2046img_2047img_2048img_2050img_2051img_2053img_2054img_2055img_2056img_2058

Tack Ulla-Britt för en trevlig visning av Ulriksdals Slott

Här kommer en kort redogörelse av visningen, skriven av Kerstin Möller

Ulriksdals Slott, ursprungligen Jakobsdal, uppfördes omkring 1640 för Jacob de la Gardie och är Sveriges modernaste 1600-talsslott. Slottet uppfördes i senrenässans och huvudbyggnaden bestod av två våningar och vindsvåning. Sin nuvarande exteriör med tre våningar och mansardtak fick slottet vid ombyggnaden på 1720-talet. Vi var 27 konstvänner, som den 9 juni under ledning av Ulla-Britt de Marchi, vår inspirerande och kunniga guide, vandrade genom slottsrummen. Det blev en tidsresa i inredningskonst från fantasieggande renässans- och barockpastischer till en av landets mest helgjutna 1920-talsinteriörer. De mest berömda rummen är Riddarsalen och de så kallade Oxenstiernska rummen med en stor festsal. När Gustaf IV Adolf och drottning Louise skulle flytta in i slottet i början av 1920-talet inreddes slottet i modern still. Riddarsalen förvandlades till vardagsrum (1923) med möbler av Carl Malmsten, textil av Märta Måås-Fjätterström, glas av Edvard Hald och Simon Gate, skulptur av Carl Nils Kreuger m.fl. Gustaf VI Adolf använde slottet fram till sin död 1973. Slottet står kvar som det hem det var för kungaparet. Vi fick spännande information om hur de vackra rummen har använts och används i såväl vardag som i festliga sammanhang. Överraskningen vi bjöds på var ett besök på WWF:s kontor i vad som varit prinsessan Lovisas salong med den unika Mariebergskakelugnen, takmålning av Ehrenstrahl och de vackra gyllenlädertapeterna. Rummen visas aldrig för allmänheten. Vi besökte också Orangeriet. Här finns numera Nationalmuseums samlingar av svensk skulptur bl.a. Tobias Sergel, Bengt Erland Fogelberg, Carl Gustaf Qvarnström, Carl Eldh, Johan Niclas Byström. Naturligtvis också tidstyspiska Orangeriväxter. Dagen avslutades med picknick för de tappra som trotsade det kalla vädret. Caféet bjöd också inomhus på kaffe och värme.

UlriksdalUlriksdal 2

Ulriksdal 3Ulriksdal 4Ulriksdal5Ulriksdal 6Ulriksdal 7Ulriksdal 8
Ulriksdal 9Ulriksdal 10Ulriksdal 11Ulriksdal 12Ulriksdal 16Ulriksdal 15Ulriksdal 14Ulriksdal 13
 
 
 
 

IMG_1694

 

 

 

 

 

 

IMG_1257