Välkommen till Edsvik Sollentuna Konstvänner

Välkommen som medlem i Edsvik Sollentuna Konstvänner, en ideell och fristående förening

Som medlem får du delta i det årliga konstlotteriet, som arrangeras vid varje årsmöte i mars månad. Föreningens styrelse anordnar även ett antal konstutflykter och föreläsningar under året. Mer information under våra rubriker Studiebesök, Föreläsningar och Årslotteriet.

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften 200:- (100:- för ungdomar upp till 18 år) till föreningens Bg 5431-4026, Vid betalning ange: namn, adress samt epostadress.

Viktigt att du anger epostadressen så får du meddelanden om kommande visningar, utflykter och föreläsningar.