Aktuellt i Konsthallen

25 Maj – 20 Juni

Konsthall Öst II

5c8e743b-1271-49df-97eb-f502e9327a1c

CECILIA HAUPT

Utan prins Eugens målning ”Molnet” är det inte säkert att Längtans Landskap skulle vara Cecilia Haupts huvudtema. Som fyraåring målade hon sitt första moln inspirerat av prins Eugens verk.

Cecilia Haupt ser måleriet som en livsuppgift. Hennes minnen av möten med människor och platser återskapas och förändras i hennes målningar, men den färdiga målningen speglar ingen specifik plats, i stället vill hon att målningarna ska aktivera betraktarens egna minnesbilder.

Längtans Lanskap fungerar som ett sorts fönster till konstnärens undermedvetna och är ett tema som har väckt intresse både nationellt och internationellt.

CURT HAMNE

I sin atelié på Mosebacke försöker Curt Hamne skapa akvareller som föreställer de miljöer han skulle vilja vara i. Efter en svår blodförgiftning som gjorde att han blev totalförlamad i flera månader och tvungen att ligga på sjukhus kan han inte längre gå ut i skogen. Därför är det viktigt för Curt Hamne att temperaturen, ljuset och luften känns i bilderna.

Skisser, foton eller andra förlagor använder han inte, i stället målar han direkt ur minnet. Minnesbilden är oftast från Dalarna och Hälsingland där han har vistats mycket genom åren.

GÖRAN HULTEN

Som arkitekt och konstnär har Göran Hultén alltid intresserat sig för hur stadslivet ser ut och hur vi påverkas av det, Han observerar hur människor går eller halvspringer målmedvetet på stan. Hur de flesta är på väg någonstans medan få tar det lugnt och iakttar mer än gatuplanet. Alla dessa rörelser återspeglas i Göran Hulténs verk, som finns representerade bl.a. på Statens konstråd samt i ett flertal kommuner och landsting.

Under livets gång har han även renodlat sina motiv, han har gått från att måla föreställande till att måla icke-föreställande. Han skalar bort oväsenliga detaljer och koncentrerar sig på det som förstärker upplevelserna av ljuset och rörelserna. Genom att detaljerna reduceras får även betraktaren en bättre möjlighet att själv inkludera sina erfarenheter i bilden.